Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert

A könyv borítója

A Duna Menti Sváb Történeti és Országismereti Intézet (Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde) sorozatának legújabb kötete a betelepülés korából származó forrásokat ad közre.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Karl-Peter Krauss: Quellen zu den Lebenswelten deutscher Migranten im Königreich Ungarn im 18. und frühen 19. Jahrhundert”

Oskar Feldtänzer: Donauschwäbische Geschichte Band I. – Das Jahrhundert der Ansiedlung 1689-1805

A könyv borítója

Eddig három kötete jelent meg a Donauschwäbische Kulturstiftung (Duna Menti Sváb Kulturális Alapítvány) által összeállított Donauschwäbische Geschichte sorozatnak, egy további előkészületben van. Az első kötet a Kárpát-medencei betelepüléssel foglalkozik.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Oskar Feldtänzer: Donauschwäbische Geschichte Band I. – Das Jahrhundert der Ansiedlung 1689-1805”

Johann Weidlein: Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus

A könyv borítója

Vannak olyan történeti művek, amelyek az általánosan elfogadottól nagyban eltérő módon szemlélik a múltat. Johann Weidlein írásainak állításait sokan vitatják, de éppen a szerző sajátos nézetei miatt érdemes őket elolvasni.

 

 

 

 

 

Continue reading “Johann Weidlein: Deutsche Leistungen im Karpatenraum und der madjarische Nationalismus”

Zsiros Sándor (szerk.): Szemelvények a gulágok memoárirodalmából

A könyv borítója

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre az idők folyamán a magyarországi kényszermunka-kutatás egyik legfontosabb központjává vált. Nem a tudományos objektivitást célozza meg, hanem az egykori fogva tartottak élményeire koncentrál. A Zsiros Sándor összeállította kötet már korábban megjelent memoárok részleteit közli.

 

 

 

 

 

Continue reading “Zsiros Sándor (szerk.): Szemelvények a gulágok memoárirodalmából”

Új könyvek az ELTE Germanisztikai Intézetétől

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének jóvoltából nyolc kiadvánnyal gyarapodott a Magyarországi Németek Könyvtárának állománya. A legértékesebb közülük az Ungarndeutscher Sprachatlas (Magyarországi német nyelvi atlasz) második félkötete, de mostantól több tanulmánykötet is gazdagítja gyűjteményünk.

Köszönjük a könyvadományt, biztosak vagyunk benne, hogy olvasóink is örömüket lelik az új kötetekben.

Frank Spengler – Klaus Weigelt (Hg.): Ungarndeutsche als Brückenbauer in Europa

A könyv borítója

2013. október 17-én a Konrad-Adenauer-Stiftung, a Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közös szimpóziumot tartott Szekszárdon a magyarországi németek Európában betöltött szerepéről. A kötet az előadások szövegét adja közre.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Frank Spengler – Klaus Weigelt (Hg.): Ungarndeutsche als Brückenbauer in Europa”

Anton Tressel: Ortsfamilienbuch der ungarndeutschen Gemeinde Tarján / Tarian 1756-1998

A könyv borítója

A családfakutatás sok időt igénylő tevékenység. Ezt nagy mértékben le lehet csökkenteni, ha a szóban forgó község anyakönyveit családkönyvben dolgozták fel. Anton Tressel szülőhelyéét, Tarjánét jelentette meg a közelmúltban.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Anton Tressel: Ortsfamilienbuch der ungarndeutschen Gemeinde Tarján / Tarian 1756-1998”

Matkovits-Kretz Eleonóra (szerk.): „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban”

A könyv borítója

Csaknem 70 éve, hogy magyarországi németeket hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. A túlélők hosszú ideig még csak nem is beszélhettek arról, amin keresztülmentek. A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre már korábban megjelentett egy kötetet a malenkij robotról, melyben egykori foglyok visszaemlékezéseit adták közre. Az itt bemutatott 2013-as kiadványban interjúkat olvashatunk.

 

 

 

 

 

Continue reading “Matkovits-Kretz Eleonóra (szerk.): „Messze voltam én fogságban, nagy Oroszországban””