Joschi Ament: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei”. Das Schicksal der Deutschen aus Elek in Ungarn

A héten egy az eleki magyarországi németekről szóló dokumentációt ajánlunk a Magyarországi Németek Könyvtára olvasói figyelmébe. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei címmel jelent meg Joschi Ament könyve 2015-ben, mely mostantól könyvtárunkban is elérhető olvasásra, illetve kölcsönzésre.

Joschi Ament a Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, azaz  a Magyarországról Származó Németek Szövetségének és a Kulturkreis Elek elnöke 2022. júniusában Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Stuttgartban. Az elismerést több évtizedes munkájáért kapta, melyet a magyarországi németek és a Németországban élő, de Magyarországról származó németek közötti kapcsolatok erősítéséért és fenntartásáért végzett. Ament Németországban született, családja történetével 1986-ban kezdett el foglalkozni, ekkor fogott  hozzá kutatómunkájához és Elek város történelmének vizsgálatához is. Ezen kívül vezető tisztséget tölt be az Elüldözöttek Szövetségében (Bund der Vertriebenen, BdV), illetve Ulmban a Duna-menti Svábok Központi Múzeumában (Donauschwäsches Zentralmusem), valamint a Baden-Württemberg tartomány Duna-menti Sváb Kulturális Díj (Donauschwäbischer Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg) odaítéléséért felelős kuratórium tagja.

Az itt ajánlott könyvében Joschi Ament egyrészről átfogó képet alkot a Duna-menti svábokról, a magyarországi németek származásáról és a velük történt eseményekről, másrészről pedig pontos számadatokat közöl a németajkú lakosságról a történelmi események mentén. A könyv címét egy dalszöveg refrénje ihlette, melyet nagymamája idézett férjének írt levelében, mikor 1946 szeptemberében a Szovjetunióba  deportálták. Fred Raymond Walzerlied című daláról van szó, mely a második világháború alatt íródott, és központi témája a katonák honvágya.

Ament könyvében tizenegy fejezeten keresztül ismerteti a magyarországi németek sorsát, külön kitérve az Elekről származottakkal történtekre. Magyarország történelmét is bemutatja röviden, de a hangsúly igazán a világháborúk következményein és azok a németségre gyakorolt hatásain van. 

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik szívesen olvasnak a magyarországi németek történelméről és azon belül is az eleki németekről. Végül pedig egy idézet szolgáljon összefoglalásul:

„Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, 
Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei,
Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu.” 

– Max Wallner, Kurt Feltz

/Minden elmúlik, s minden tovaszáll,
A hideg tél után jön mindig egy tavasz.
Minden elmúlik, s minden tovaszáll,
Mégis, kik szeretik egymást, hűek maradnak./

– Elekes Fanni fordítása

Joschi Ament: „Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei”. Das Schicksal der Deutschen aus Elek in Ungarn. Eine Dokumentation über Flucht, Deportation, Vertreibung, Eingliederung und Integration der Deutschen aus Elek in Ungarn (Az eleki németek sorsa Magyarországon. Egy dokumentáció az eleki németek meneküléséről, deportálásáról, kitelepítéséről, beilleszkedéséről és integrálásáról.)
Magánkiadás: Sinsheim, 2015
411 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu