Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800

Eheti könyvajánlónk talán leginkább a német szakos egyetemi hallgatóknak kedvez, de mindenki más figyelmébe is ajánljuk ezt a szöveggyűjteményt.

Az itt ajánlott mű a Deutschsprachige Texte aus Ungarn (Németnyelvű szövegek Magyarországról) című sorozat harmadik része. Az első kötetben a költészeté, míg a másodikban a drámáké volt a főszerep. A kiadványsorozat a 18-19. század fordulóján az országban virágzó német nyelvű irodalmi termést mutatja be.

Jelen kötet a kor prózájának lenyűgöző keresztmetszetét adja, mivel nemcsak regényekből, novellákból, esszékből válogat, hanem irodalomesztétikai tanulmányokat, kritikákat, vitairatokat, beszédeket, sőt még újsághíreket, reklámokat is közöl. Ezzel egyrészt az irodalom, másrészt maga az irodalmi színtér egésze is feltárul az olvasó előtt. Az érdeklődő egyszerre kap áttekintést mind a hazai német írók munkásságáról, törekvéseiről, mind pedig a magyar kultúrába beágyazott német irodalmi életről. Ez a sokszínűség sokkal pontosabban, közvetlenebbül és részletesebben szemlélteti a századforduló városainak német nyelvű irodalmi életét, és ezáltal a kor, valamint a régió sajátos kultúrtörténeti légkörét.

A szövegeket olyan emberek írták, akik ebben az országban születtek vagy itt éltek, de olyanok is, akik csak átmenetileg tartózkodtak a Magyar Királyság területén, de sok hazai és külföldi magyar kortársukhoz hasonlóan hiteles élményeket dokumentáltak, mindeközben beszámolva az országról és a népről. Ennek ismeretében olvashatunk értekezéseket a magyar színházról és irodalomról, vagy éppen a népviseletről. Helyet kaptok vitairatok, olvasói leveleket, Batthyányi Vince úti beszámolói, illetve Kazinczy Ferenc tollából származó levelek. Ezeken túl Carl Anton von Gruber számos novellája és karcolata is megtalálható a kötetben, valamint többek között elolvashatjuk Batthyány Alajos 1791-es, a rendekhez intézett beszédét is.

Figyelemre méltó ezen írók kötődése Magyarországhoz, a két kultúrát egységben látó szemléletük, ezért a könyvet nemcsak a német és a magyar irodalom kedvelőinek, hanem a régió egészének története és kultúrája iránt érdeklődőknek is ajánljuk.

Balogh András, Tarnói László (szerk.): Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um 1800. Im Spiegel deutschsprachiger Prosatexte (Irodalom és kultúra a Magyar Királyságban 1800 körül. A német nyelvű prózai szövegek tükrében)
Budapest : Argumentum, 2000
684 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu