„Drága Tanárnő!”

A héten egy nem mindennapi tanárnő emlékére összeállított könyvet ajánlunk a Magyarországi Németek Könyvtárának olvasói figyelmébe. A kötet Tüskés Tiborné Szemes Anna középiskolai magyartanár hagyatékába, neki ajánlott írásokba és a róla szóló emlékezésekbe nyújt betekintést.

Szemes Anna 1930. augusztus 11-én Nagykanizsán látta meg a napvilágot. A város Notre Dame Leánygimnáziumában kezdte középiskolai tanulmányait, de az érettségit a Piarista Gimnáziumban tette le, ahol megismerkedett későbbi férjével, Tüskés Tiborral, a leendő íróval, kritikussal, irodalomtörténésszel és szerkesztővel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát 1952-ben, majd Pécsett helyezkedett el. Egy évvel később férjhez ment és családot alapított. 1956. szeptember 1-jétől 1984. július 31-ig a pécsi Leőwey Klára Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára, az irodalom szakkör vezetője volt. 1984-től 1988-as nyugdíjazásáig a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet pedagógiai munkatársaként, majd az intézet vezető pedagógiai szaktanácsadójaként dolgozott. 1986-ban Köpeczi Béla akkori művelődési miniszter „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományozott neki. Tüskés Tiborné Szemes Anna nyugdíjas évei alatt is aktívan tanított, például külföldi orvostanhallgatókat magyarul, illetve a pécsi Hittudományi Főiskolán magyar nyelv- és beszédművelést a papnövendékeknek és hitoktató hallgatóknak. Magántanítványai is akadtak szép számmal, akiket sorra készített fel az érettségire és az egyetemi felvételire a 90-es években. Több egykori tanítványával tartotta a kapcsolatot, rendszeresen részt vett érettségi találkozókon és mindig figyelemmel kísérte az érettségi vizsgák feladatsorainak változását. 2020-ban, nem sokkal 90. születésnapja után hunyt el Pécsett. 

Az itt ajánlott kötetet fia, Tüskés Gábor és az ő lánya, Tüskés Anna irodalomtörténészek állították össze Tüskés Tiborné mintegy öt évtizedet felölelő szakmai pályafutása során megőrzött és összegyűjtött dokumentumokból, levelezésekből, oktatásmódszertani iratokból, alkalmi beszédekből és korabeli újságcikkekből. A levelek közül kiemelkedik a Koch Valériával mintegy harminc éven át folytatott levelezés, mely a költőnő halálával szakadt meg. A felsorolt források mellett a kötet kiegészül még a Leőwey Klára Gimnáziumban 1974-ben érettségizett IV.A osztály diákjaival készített interjúk részleteivel, a neki dedikált írásokkal, versekkel, önéletrajzaival és a róla szóló megemlékezésekkel.

Ajánljuk ezt a könyvet az irodalom iránt érdeklődőknek, valamint az inspirálódni vágyó pedagógusoknak, hiszen Tüskés Tiborné Szemes Anna egy életen át gyűjtötte az ebben a könyvben megtalálható dokumentumokat, hogy nemcsak a maga és kollégái, hanem a jövő tanárainak oktatásmódszertani munkáját segítse.

Tüskés Anna – Tüskés Gábor (szerk.) : „Drága Tanárnő!” Irodalom- és művelődéstörténeti források Tüskés Tiborné hagyatékából (1949-1997). Emlékezések (2019, 2021)
Budapest : Riciti, 2021
469 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu