Canonica Visitatio – 1841 – Vecsés

Ezen a héten egy különlegesen értékes publikációt ismertetünk olvasóinkkal, mely a vecsési plébániatemplom 1841-es egyházlátogatásáról szól. A jegyzőkönyvből készült könyv Frühwirth Mihály kutatómunkáját dicséri, de oroszlánrészt vállaltak a munkából a fordítók, Stéhli Ferenc és Tuza Csilla, is, akik a latin és német nyelvű szövegeket magyarra ültették át.

canonica visitatio kánoni látogatást vagy egyházlátogatást jelent, melyre a Váci Egyházmegyében már a XVII. században, a török hódoltság idején is sor került, és ez a gyakorlat az utána következő időszakban is folytatódott. Ezekről a látogatásokról minden alkalommal jegyzőkönyvet vettek fel, mely dokumentumok nemcsak a katolikus egyház közjogi helyzetének megfelelően számítanak hiteles dokumentumoknak, hanem világi értelemben is. Tartalmilag a jegyzőkönyvekben szerepel a vármegye által kiküldött hivatalos személy neve és pecsétje, illetve az előre kiküldött kérdések alapján történt vizsgálat eredménye. Ezekben kitértek a plébánia anyagi helyzetére, a templom állapotára és felszerelésére, valamint a temetőre és az iskola épületére. Szó esik benne különböző személyekről is, mint például a plébános és az iskolamester, azok jövedelméről, illetve a község által teljesítendő szolgáltatásokról. Sokszor a bábát is megemlítik, mivel régen gyakori eset volt, hogy ha a megszületett gyermeket nem tudták elvinni a templomba, a keresztelést maga a bába végezte el az otthonokban. Fontos szempont még a hit tisztaságának megőrzése, a nép erkölcse és szokásai, az ünnepek és a böjtök megtartása, továbbá az esetenkénti kihágások nyilvántartása. 

A kötet négy részből áll, melyek a vecsési plébániatemplomról és annak egyéb intézményeiről szólnak. Ide tartoznak többek között a leányegyházak, a szegényházak, akápolnák, a kolostorok, az árvaházak és minden számon tartott adat az árvákról, azözvegyekről, a szegényekről, a szobrokról és a keresztekről, valamint a földesurakról is. Először magyarul olvashatjuk a négy fejezetet, majd németül is megtalálhatóak a beszámolók és feljegyzések. Az eredetiség igazolásaképpen az eredeti dokumentumok másolatai is megtalálhatók a könyvben, melyek nagy része latin nyelvű, de akadnak köztükmár magyar nyelvűek is. 

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik egyházi témájú kiadványok, feljegyzések iránt érdeklődnek. Szintén ajánljuk azoknak a figyelmébe is, akik Vecsés történelmével ismerkednének, ugyanis a városról eddig készült három monográfia nem használta még forrásként az itt bemutatott kötet anyagát.

Frühwirth Mihály (szerk.): Canonica Visitatio. 1841. Vecsés
A Váci Egyházmegyében, Pest Vármegyében, Pesti Főesperességben, Soroksári Alesperesi Kerületben fekvő Vecsési Plébánia Canonica Visitatio-ja (egyházlátogatása) 1841. október 22-én
Kiadó: Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, 2022
164 oldal
Nyelv: német, magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu