Joseph Campbell: Die Mitte ist überall

A könyv borítója

Mindennap mítoszok vesznek körül bennünket, csak nem mindig figyelünk fel rájuk. Filmekben, könyvekben, a képzőművészetben állandóan mitikus archetípusokkal találkozunk. Joseph Campbell az egyik legismertebb mítoszkutató volt. Utolsó könyvében a mítosz, a vallás és a művészet nyelvét vizsgálja.

 

 

 

 

 

Continue reading „Joseph Campbell: Die Mitte ist überall”

Bús Imre – Klein Ágnes: Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen

A könyv borítója

A hagyományok továbbadásába elsősorban a gyerekeket kell bevonni. Ha magyarországi németségüket magától értetődőnek tekintik, felnőttként is magyarországi németnek tartják majd magukat. Bús Imre és Klein Ágnes ebben a kötetben a továbbörökítés mai helyzetét és a lehetőségeket vizsgálják.

 

 

 

 

 

Continue reading „Bús Imre – Klein Ágnes: Die Weitervererbung der Kinderkultur bei den Ungarndeutschen”

Tóth Ágnes, Bárdi Nándor (szerk): Asszimiláció, integráció, szegregáció

A könyv borítója

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete évek óta a magyarországi kisebbségkutatás legfontosabb központjai közé tartozik. Az intézet új kötetében az asszimiláció, integráció és a szegregáció kérdését több etnikai csoportot figyelembe véve vizsgálják.

 

 

 

 

 

Continue reading „Tóth Ágnes, Bárdi Nándor (szerk): Asszimiláció, integráció, szegregáció”

Gabriel García Marquez: Von der Liebe und anderen Dämonen

A könyv borítója

Gabriel García Marquez könyve a kolumbiai Cartagena városában játszódik a 18. század alkonyán. A város egykor gazdag volt és hírhedt rabszolgakereskedelméről. Mostanra viszont átjárta a változás szele. A felvilágosodás eszméi szemben állnak az egyházzal és az inkvizícióval, változtatnak a városlakók szokásos életén.

 

 

 

 

 

Continue reading „Gabriel García Marquez: Von der Liebe und anderen Dämonen”

Emília Molnár: Kirchenmusik während des Kommunismus in Ungarn

A könyv borítója

A kommunizmus Magyarországában az egyházaknak csak korlátozott mozgástere volt. Ez a helyzet kihatott az egyházzenére is: például kevesebb ember járt templomba, aki mégis elment, annak hátrányai származhattak belőle. Molnár Emília könyve interjúk segítségével próbálja rekonstruálni az egyházzene helyzetét a tárgyalt korszakban.

 

 

 

 

 

Continue reading „Emília Molnár: Kirchenmusik während des Kommunismus in Ungarn”

Eginald Schlattner: Das Klavier im Nebel

A könyv borítója

A Das Klavier im Nebel (Zongora a ködben) Eginald Schlattner a múlt század középi erdélyi szász életet bemutató trilógiájának harmadik darabja. Időrend tekintetében a két megelőző kötet között helyezkedik el. Míg a többi könyv a korai 40-es években és a kezdődő második világháborúban, illetve a késői 50-es években játszódik, a Das Klavier im Nebel a háború végét és a kommunizmus 1947/48 körüli kiépülését mutatja be, egészen a Tito és Sztálin közötti, 50-es évek eleji konfliktusig.

 

 

 

 

 

Continue reading „Eginald Schlattner: Das Klavier im Nebel”

Bert Baladin: Herr Pastor hat auch Humor

A könyv borítója

1960-es Herr Pastor hat auch Humor című könyvével Bert Baladin csodálatos anekdotagyűjteményt adott közre a nagyméltóságú egyháziakról és a bűnös gyülekezetről. 124 oldalon Németországból, Ausztriából és Amerikából származó viccekkel vezet végig az emberi élet eseményein és terhein. A szöveget PINGUIN illusztrációi egészítik ki.

 

 

 

 

 

 

Continue reading „Bert Baladin: Herr Pastor hat auch Humor”