A művészetek kézfogása

A könyv borítója

Amikor a magyarországi német kultúráról beszélünk, többnyire a régi hagyományok megőrzésére gondolunk. De vannak modern dolgok is, amelyekre büszkék lehetünk: a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ szobraival és festményeivel ezek közé tartozik. A Bajai séta című sorozat első kötete az MNÁMK-t mutatja be.

 

 

 

 

 

Continue reading “A művészetek kézfogása”

Stefan Rettig – Josef Skribanek: Ortsfamilienbuch Vaskút (Waschkut) I-II.

A könyv borítója

A települési családkönyvek nagy segítséget nyújtanak a családfakutatóknak, mivel igen sok levéltári munkát megtakarítanak nekik. Az idén nyáron a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher, AKuFF) gondozásában megjelent vaskúti családkönyv azon családfakutatók munkáját könnyíti meg, akiknek a bácskai településen éltek őseik.

 

 

 

 

 

Continue reading “Stefan Rettig – Josef Skribanek: Ortsfamilienbuch Vaskút (Waschkut) I-II.”

Csávás István – Köhler Julia (szerk.): Album azokról, akik 1945-1949-ig jóvátételi munkán szenvedtek Mezőberényből I.-II.

A könyv borítója

1947 nyarán érkeztek haza az utolsó Mezőberényből szovjet kényszermunkára elhurcoltak. Ennek 50 éves évfordulójára jelent meg a Csávás István és Köhler Julia által összeállított Album, amely csaknem valamennyi malenkij robotra elhurcolt mezőberényi lakost bemutatja.

 

 

 

 

 

Continue reading “Csávás István – Köhler Julia (szerk.): Album azokról, akik 1945-1949-ig jóvátételi munkán szenvedtek Mezőberényből I.-II.”

Dr. Pátrovics Péter: Német kulturális és országismereti kislexikon

A könyv borítója

Az idegennyelv-oktatás középpontjában többnyire a nyelvtan és a szókincs áll. De tökéletesen csak akkor sajátítható el egy nyelv, ha az ember a mögötte álló népet is megismeri. A német kultúra megismeréséhez Dr. Pátrovics Péter könyve jó kiindulópont.

 

 

 

 

 

 

Continue reading “Dr. Pátrovics Péter: Német kulturális és országismereti kislexikon”

Karl Wunderlich: Ein deutsches Dorf in der Baranya / Branau in Ungarn

A könyv borítója

A helytörténeti kiadványok sokfélék: némelyek rengeteg statisztikai adatot közölnek, mások falusi történetekre és népszokásokra összpontosítanak. Karl Wunderlich mecsekfalui monográfiájával megtalálta az arany középutat: az értékes történelmi és néprajzi tudásanyagon kívül számos statisztika is helyet kapott a kötetben.

 

 

 

 

 

Continue reading “Karl Wunderlich: Ein deutsches Dorf in der Baranya / Branau in Ungarn”