Heinrich Kéri: Franken und Schwaben in Ungarn

A könyv borítója

A téma feldolgozóját, Kéri Henriket olyan szakemberek, mint Schuth János, a Neue Zeitung főszerkesztője, Kárpáti Mária, a Szekszárdi Megyei Levéltár akkori levéltárosa, Dr. Tilkovszky Lóránt professzor, sőt még a saját felesége is arra ösztönözte, hogy állítsa össze dolgozatainak gyűjteményét könyv formájában, amit végül Budapesten, a Neue Zeitung Alapítvány által 2002-ben ki is adtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulmányokat öt témakörbe osztotta: „Siedler und Besiedlung unter König Karl III.” („Telepesek és letelepedés III. Károly idejében”), „Zur Siedlungsgeschichte einzelner Gemeinden” („Az egyes községek településtörténete”), „Streitigkeiten der Kolonisten mit ihren Grundherren” („A telepesek és földesuraik közti összetűzések”), „Urbarialregelung und Folgezeit” („Úrbérrendezés és az azt követő időszak”), „Deutsche Lutheraner” („Német evangélikusok”).
A forrásokból kiindulva a szerző többek között a két megye, Tolna és Baranya különböző településeinek kolonizációját és a későbbi, 18. és 19. századbeli időszak nehézségeit, sikertörténeteit és körülményeit írta le.
A tanulmányokból – a betelepítést illetően – többek között olyan érdekességekre is fény derül, hogy miért telepedtek le Tolnában az Észak-Magyarországról származó heidebauerek, miért hagyták el Tolna mezővárost a telepesek, illetve hogyan zajlott Felső-Baranya kései betelepítése.

Az egyes tanulmányokat követően az eredeti források – melyekre az írások épülnek – (szerződések, szabályozások, jelentések) is dokumentálva vannak, és a könyvben egy betűrendes személy- és helységnévmutató is található, így hasznos lehet olyan hallgatóknak, kutatóknak és tanerőknek is, akik ezekkel a témákkal mélyebben szeretnének foglalkozni.

A könyvet azonban nem csak olyanoknak ajánljuk, akik tudományos körökben tevékenykednek, hiszen mindenkinek hasznára lehet, akik ezen települések betelepítési története iránti kutatói kíváncsiságból bővíteni szeretnék eddigi ismereteiket.

Heinrich Kéri: Franken und Schwaben in Ungarn
Aufsätze zur Geschichte und Siedlungsgeschichte der Tolnau und der Oberen Baranya
(Frankok és svábok Magyarországon)
(Tanulmányok Tolna és Felső-Baranya történetéről, illetve településtörténetéről dolgozatos gyűjteménye)
Budapest : Neue-Zeitung-Stiftung, 2002.
291. o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu

Honlap: www.bibliothek.hu