Helmut Herman Bechtel: Eine interkulturelle literarische Landschaft: Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Egy interkulturális irodalmi közeg: Az idegenség reprezentációi a kortárs magyarországi német irodalomban)

A könyv borítója

A szakkönyv írója 1979-ben született Bonyhádon, majd szegedi, budapesti és pécsi tanulmányait követően 2017-ben védte meg Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Az idegenség reprezentációi a kortárs magyarországi német irodalomban) című doktori disszertációját Pécsett. Jelenleg a szekszárdi Garay János Gimnázium tanáraként és a Pécsi Tudományegyetem docenseként tevékenykedik.

 

 

 

 

 

 

 

Irodalomtudományi szakkönyvében az interkulturális irodalomtudomány legújabb módszerei mellett a kortárs magyarországi német irodalomban fellelhető idegenség megjelenési formáit elemzi. Különböző új szemléletű irodalomtudományi elméletek segítségével új téziseket alkotva eddig járatlan utakat nyit a tudományos vizsgálódás mindeddig felfedezetlen területein. Többek között azt vizsgálja, hogy vajon fellelhetőek-e és ha igen, melyek azok a jellemzők, amelyek az 1950-es és 60-as évek NSZK-jának migráns- (vendégmunkás) irodalmában és az 1945 utáni magyarországi német irodalomban is párhuzamosan megjelentek. Az elemzések eredményeivel táblázatos formában is találkozhat az olvasó.

Bechtel taglalja a magyarországi német irodalom közlésnyelvének problematikáját is. A legújabb, külföldön megjelent, Magyarországról származó irodalomkritikákban a szerzők elsősorban esztétikai-formai nézőpontból vizsgálták a magyarországi német irodalmat, arra a következtetésre jutottak, hogy csak a magyar nyelven írt művek (pl. Kalász Márton: Téli Bárány, Balogh Róbert: Schvab evangéliom-legendriom-diariom trilógia) értek el „megfelelő” irodalmi színvonalat. Bechtel viszont a magyar közlésnyelv miatt egyértelműen kizárja ezeket a műveket a magyarországi német irodalomból és a magyar irodalom határterületeire helyezi őket. A kulturális irodalomtudományok szövegelemzési módszereivel magyarországi német írók különböző művein keresztül mutatja be, hogy ez a kis irodalom milyen eddig fel nem fedezett erőforrásokkal rendelkezik, illetve hogy hogyan lehetne őket egy szélesebb olvasóközönséghez eljuttatni.

A könyv igen hasznos lehet az irodalmi tanulmányok, további kutatások vagy éppen az egyes művek elemzése során. Mindazoknak a tanároknak, hallgatóknak és irodalomtudósoknak ajánljuk, akik a magyarországi német irodalom jelenkori problematikájával általánosságban, de mélyrehatóbban szeretnének foglalkozni, illetve a különböző művekkel új elemzési módszerek segítségével ismerkednének.

Helmut Herman Bechtel: Eine interkulturelle literarische Landschaft: Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (Egy interkulturális irodalmi közeg: Az idegenség reprezentációi a kortárs magyarországi német irodalomban)
Hamburg : disserta Verlag, 2018.
164 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu