Barbara Kohout: Überleben

A könyv borítója

Az 1947-ben még fiatal Duna-menti sváb származású kislány, az akkori Jugoszláviából édesanyjával és testvéreivel egy szenvedésekkel teli szökést követően Németországban megtalálta az édesapját és a nagymamáját, majd a család új életbe kezdett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány év után, szinte átmenet nélkül, mélyen eltemette az emlékeit a régi hazáról, a szökésről és elűzetésről, identitásáról és származásáról. 11 éves volt, amikor 1949-ben születésnapját még utoljára megünnepelhette. Ezután a Jehova Tanúi erős befolyása alá került, ő lett a helyi közösség egyik legaktívabb tagja. Kohout Barbara 60 éven keresztül volt aktív tagja az Őrtorony-társaságnak. Csak miután hosszú idő elteltével elhagyta a közösséget és a társaság „kiugrójának” számított, tudta fáradtságos kereséssel az elveszett – többek közt Duna-menti sváb – identitását újra megtalálni.

Az írónő eddig öt könyvet jelentetett meg. Ez a kötet az egyetlen, amelyikben a család története mint fő téma szerepel. Az olvasó a regényből megismerheti Őrszállásnak, a németek, szerbek és magyarok lakta településnek és a Bajai Háromszög más településeinek, mint például Cservenkának is, a mindennapi életét és történetét. Ennyi évtized elteltével a politika és a világtörténelem mindennapi életre való közvetlen hatását történelemkönyvekből, ill. szakkönyvekből elég nehéz elképzelni. De ha elolvassuk a regényt, tiszta képet kaphatunk egy viszonylag széles időszakról: a németek Magyarországra való betelepítésétől a család Németországba való megérkezéséig. Szinte hihetetlen, ahogy az anyuka a három kis gyerekkel az akkori Jugoszláviából Magyarországon és Ausztrián keresztül titokban, papírok nélkül menekül és mindig a megfelelő helyen és időben a megfelelő embertől kap együttérzést és segítséget. Az írónő a családregényt nem csak abból a célból írta,hogy dokumentálja a család történetét, hanem, hogy a regény alapján gyermekei és gyermekeinek a gyermekei is megismerhessék abbeli erős hitét, hogy a szükségben mindig lehet találni egy segítőt.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik meg szeretnék ismerni, hogy a mindig változó nagypolitikai helyzet milyen módon befolyásolhatta a bácskai átlagembernek, illetve egy családnak a sorsát a 20. században.

Barbara Kohout: Überleben
(Túlélni)
Was blieb von der Heimat der Donauschwaben?
(Mi maradt a Duna menti svábok hazájából?)
Leipzig : Engelsdorfer Verlag, 2013.
166 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu