Monika Jäger-Manz: Ich sag’ dir was!

 

A könyv borítója

Manzné dr. Jäger Mónika, a bajai Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézetének főiskolai tanára ebben a kötetben a kora gyermekkori német nyelvelsajátítás elősegítésével foglalkozik. A téma iránt nagy az érdeklődés, ez azt is bizonyítja, hogy az itt bemutatott könyv már a harmadik, bővített kiadás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a munkát tekinthetjük úgy is, mint egy módszertani segédletet, mely a német nemzetiségi óvodák óvodásainak és általános iskolák alsó tagozatosainak nyelvi nevelését segíti elő. Ugyanakkor olyan szülők számára is hasznos lehet, akik szükségesnek és fontosnak tartják megtanítani gyermekeiknek a német nyelvet.

A könyvet a szerző négy részre osztotta. Az elsőben az óvodáskorú gyermekek mindennapjaiból vett szavakkal, kifejezésekkel, példamondatokkal találkozhatunk. A második részben az óvodai foglalkozásokról esik szó, (festés, barkácsolás, éneklés stb.), ugyanakkor ezek a cselekvések nemcsak az óvodához mint helyhez vagy az ott eltöltött időhöz köthetőek, hanem szolgálhatnak a szülői szakszókincs bővítéséül is. A harmadik a pedagógiai munka megtervezését segítő anyagokból áll, a negyedik pedig a kora gyermekkori nyelvelsajátítás elméleteit taglalja. A könyv ezen részei főképp szakembereknek szólnak, de a szülők számára is érdekesek lehetnek.

A könyvet pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, de tulajdonképpen mindenkinek ajánljuk, akik fontosnak tartják ennek a korosztálynak a német nyelvi fejlesztését.

Manzné dr. Jäger Mónika: Ich sag’ dir was!
(Mondok neked valamit!)
Baja: magánkiadás, 2016.
153. o. : ill.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu