Christel Ungar: Du bist mein Kreuz / Wenn wir jetzt

Ezen a héten a nemrégiben nálunk járt romániai német származású költőnő, Christel Ungar, két verseskötetét ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Christel Ungar 1966-ban a romániai Nagyszebenben született. Germanisztika és romanisztika szakon végzett a Jászvásári Egyetemen, majd némettanárként dolgozott Szatmárnémetiben. 1990 júliusában állt a bukaresti romániai televíziónál munkába, jelenleg producere a német nyelvű Akzente adásnak. Ezidáig négy verseskötetet adott ki, melyek közül a második (Wenn wir jetzt) és a negyedik (Du bist mein Kreuz) most már a Magyarországi Németek Könyvtára állományában is megtalálhatóak. 

Continue reading „Christel Ungar: Du bist mein Kreuz / Wenn wir jetzt”

Reinhard Johler (Hg.): Hatzfeld. Ordnungen im Wandel

A könyv borítója

A török uralmat követően a XVIII. században a Magyar Királyság területére érkező német telepeseket és utódaikat Duna-menti sváboknak nevezzük. Természetesen ehhez a népcsoporthoz sorolhatjuk a trianoni békeszerződést követően a csonka országban rekedt magyarországi németeket is. Szinte közvetlenül a békeszerződést követően svábok százezrei találhatták magukat a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (később Jugoszlávia), illetve Románia területén, őket később bánsági és bácskai németeknek is nevezték. Helyzetüket és történelmüket illető eltéréseiktől eltekintve a különféle Duna-menti sváb települési közösségek közös német gyökereiknek köszönhetően sok hasonlóságot tudnak felmutatni.

 

 

 

 

 

Continue reading „Reinhard Johler (Hg.): Hatzfeld. Ordnungen im Wandel”

Marinka Melinda: Sváb visszatérők

A könyv borítója

A Duna-menti svábokat és köztük a magyarországi németeket is a többségi társadalom és saját maguk által is, egyszerűen csak svábként definiálják. A mai Baden-Württemberg és Bajorország Bayerisch Schwaben elnevezésű területeiről a betelepítés időszakában a betelepülők számához mérten kevesen jöttek a Királyi Magyarországra, tehát valójában a betelepülők kisebb része származott ténylegesen sváb területről, és ők is több hullámban érkeztek. Az ilyen, ténylegesen sváb származású csoportok egyike a szatmári sváboké, akiknek az identitásbeli változásait vizsgálja Lukácsné Dr. Marinka Melinda, a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa ebben a könyvben.

 

 

 

Continue reading „Marinka Melinda: Sváb visszatérők”

Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II.

A könyv borítója

Régiónkban, melyet a német szakirodalom Délkelet-Európának nevez, az elmúlt évszázadokban virágzott a német nyelvű irodalom és tudomány. A kétkötetes tanulmánygyűjtemény írásai Erdély 17. és 20. század közötti irodalmi és nyelvtudományi életét mutatják be.

 

 

 

 

 

Continue reading „Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II.”