Marinka Melinda: Sváb visszatérők

A könyv borítója

A Duna-menti svábokat és köztük a magyarországi németeket is a többségi társadalom és saját maguk által is, egyszerűen csak svábként definiálják. A mai Baden-Württemberg és Bajorország Bayerisch Schwaben elnevezésű területeiről a betelepítés időszakában a betelepülők számához mérten kevesen jöttek a Királyi Magyarországra, tehát valójában a betelepülők kisebb része származott ténylegesen sváb területről, és ők is több hullámban érkeztek. Az ilyen, ténylegesen sváb származású csoportok egyike a szatmári sváboké, akiknek az identitásbeli változásait vizsgálja Lukácsné Dr. Marinka Melinda, a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa ebben a könyvben.

 

 

 

 

A szatmári svábok évszázadokig egy tömbben éltek Magyarországon, a Nagykároly körüli területeken. A magyar nacionalizmus következményeként már a XX. század elején érintette őket a nyelvvesztés és az asszimiláció. A terület nagy része a trianoni békediktátumokat követően Romániához került. A második világháború utáni deportálásoknak is rengetegen áldozatul estek, így sokuknak több alkalommal kellett identitást érintő traumát elszenvedniük. Így jöhetett létre például az a fajta „konstelláció”, hogy többen a magyar kisebbséghez tartozónak, ugyanakkor német származásúnak vallják magukat Romániában. A XX. század második felében nagyon sok szatmári sváb vándorolt ki Németországba, ahogy ez a német származásúakra Románia egészében jellemző volt. A nyelvvesztés, az eredeti német identitás bizonyos változásai, és a népcsoportot érintő rendkívüli emberveszteség ellenére az utóbbi évtizedekben új társadalmi stratégiák születtek, melyek legjobban a hagyományápolás és az identitásőrzés irányába való orientálódásban mutatkoznak meg. A könyv szerzője ezt a jelenséget Mezőpetri és a környező települések példáján keresztül tanulmányozza. A vizsgálatok a 2003 és 2016 közötti időszakra vonatkoznak és részletes képet adnak arról, hogy milyen változásokat kellett elszenvednie ennek a kis népcsoportnak, illetve hogy miből is áll mai német identitásuk. De úgy is fogalmazhatunk, hogy milyen XXI. századi válaszokat találtak a szatmári svábok az identitásukat illetően.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel a néprajz, és a szatmári svábok identitásbeli változásáról, fejlődéséről és mai helyzetéről szeretnének olvasni.

Marinka Melinda: Sváb visszatérők
Újjáéledő hagyomány és lokális kötődés a szatmári svábok körében
Studia Folkoristica et Ethnografica 66.
Debrecen : Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2016.
280 o., ill.
Nyelv: magyar német és angol nyelvű összefoglalóval

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu