Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II.

A könyv borítója

Régiónkban, melyet a német szakirodalom Délkelet-Európának nevez, az elmúlt évszázadokban virágzott a német nyelvű irodalom és tudomány. A kétkötetes tanulmánygyűjtemény írásai Erdély 17. és 20. század közötti irodalmi és nyelvtudományi életét mutatják be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két kötet más-más történelmi időszakot vizsgál. Az első a 17. és 18. századi eseményekkel és körülményekkel foglalkozik, a másik a későbbi korokat vizsgálja a 20. század közepéig. Délkelet-Európa ezúttal Erdélyt, a Bánátot és Bukovinát jelenti.

Ugyan a kiadvány az erdélyi német nyelvtudományt is bemutatja, az irodalomtörténet dominál benne. A témakör feldolgozásakor vizsgálja a többnyelvűség kérdését, a folyóiratok illetve a politikai környezet szerepét. A germanisztikát tárgyaló részben a kiadvány a legjelentősebb művekre és tudósokra koncentrál.

Az átfogó tanulmányok után a második kötet végén több életrajz is helyet kap, melyek a legfontosabb erdélyi irodalmárokat és nyelvtudósokat mutatják be részletesebben.

A kiadvány megkerülhetetlen az erdélyi irodalom és germanisztika történetének kutatói számára, különösen az irodalmi élet részletes bemutatása miatt ajánljuk.

Stefan Sienerth: Studien und Aufsätze zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprachwissenschaft in Südosteuropa Band I-II. (Értekezések és tanulmányok a délkelet-európai német irodalom és nyelvtudomány történetéről I.-II. kötet)
München : IKGS, 2008.
(Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas Wissenschaftliche Reihe) (Literatur und Sprachgeschichte ; Bd. 112)
391 + 399 o.