Visky András: Kitelepítés

Január a megemlékezések hava a magyarországi németség körében. Ebben a hónapban több településen és városban őseink a második világháborút követő elhurcolásáról és elűzetéséről emlékezünk meg. A Magyarországi Németek Könyvtára ez alkalomból Visky András Kitelepítés című könyvét mutatja be.

Visky András 1957-ben született Marosvásárhelyen, Romániában, a család legkisebb, hetedik gyermekeként. Kisgyermekkorában sok hányattatáson ment keresztül családjával. Ezekből az élményekből merített inspirációt jelen kötetéhez. Édesapja, Visky Ferenc, református lelkész volt, akit az ideológiai tisztogatás alatt 1958-ban börtönbüntetésre ítéltek, majd egy évre rá a család többi tagját, édesanyját, a hat testvérét és az akkor még csak egy éves Andrást is, kitelepítették otthonukból a Bărăgan sztyeppe egyik lágerébe. 1964-ben hazatérhettek, majd édesapja is szabadult és folytathatták életüket. Visky tanult Temesváron, Kolozsváron és Budapesten is, dolgozott szerkesztőként és dramaturgként. Jelenleg a Bolyai Tudományegyetem Színházi Tanszékén docens. 

A történetet a kisgyermek szemszögéből ismerjük meg, vegyítve egy a már felnőtt, sokat látott, iróniával gazdagított visszatekintő perspektívájával. Családja meghurcoltatását különböző dokumentumok, emlékképek, tanultak és hallottak, valamint fantáziája alapján írta meg a szerző. 1956 után a kommunista diktatúra vallásellenessége folyamatosan gyűjtötte az áldozatokat, így ítélik 22 év börtönbüntetésre András lelkész édesapját. Ezzel kezdetét veszi a család kálváriája, mely egy délkelet-romániai lágerben teljesedik ki. Ott ugyanis az édesanyjának, az osztrák származású Júliának, erőn felül kell teljesítenie, hogy hét gyermekében és a velük tartó lányban, Márikában, valamint saját magában tartsa a lelket és a hitet. Segítségére van ebben a Bibliája, melyből minden nap felolvas nemcsak gyerekeinek, hanem a láger többi lakójának is. Így az elmesélt történetek megalkotják az ő kereteiket is, hiszen választ kapnak benne mindenre. Nem ők az elsők, akik rabságban vannak és éheznek, akik ki vannak szolgáltatva mások akaratának, illetve a rossz körülményeknek és időjárásnak. A hitükben kell erősnek maradniuk és megmenekülhetnek, mint ahogy a zsidók is a Vörös-tengeren, úgy ők a Dunán keresztül. 

Ajánljuk olvasóinknak ezt a megrendítő és egyben felemelő könyvet, melyben egy család az akaraterejéből és az egymás iránti szeretetéből táplálkozva a legmegalázóbb körülmények között is bízni és mindig előbbre jutni tudott.

Visky András: Kitelepítés
Budapest : Jelenkor, 2022
439 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu