Richard Wagner: Habseligkeiten

A könyv borítója

Az élet során előforduló krízisek gyakran nagy fordulópontot jelentenek és változásokhoz vezetnek. Ha szerencsénk van, akkor ezeknek pozitív lesz a kimentele. A regény főhősének szintén több krízist kell leküzdenie. Ő Werner Zillich, az NSZK-ban élő romániai német kései kivándorló.

 

 

 

 

 

 

 

 

A regény írója, Richard Wagner szintén egy, a romániai Bánságból származó kései kivándorló, aki 1987-től az NSZK-ban él, és egyike a legsikeresebb romániai német származású íróknak. Regénye igen jól tükrözi ismereteit a bánsági svábok múltjáról és az 1970-es és 80-as évek Ceaușescu-korszakának viszonyairól. Romániai németként ebben az időben egy benyújtott kiutazási kérvény kapcsán szinte lehetetlen volt karriert építeni, illetve folyamatosan a titkosszolgálatok célkeresztjébe kerülhetett az ember. Megkapva az engedélyt, a jogfosztást és vagyoni elkobzást, illetve a szülőföld elhagyását követően gyakran gyökereiktől is megfosztva érezhették magukat ezek az emberek.

Werner Zillichnek, a középkorú építési vezetőnek sem könnyű az élete. A regény története a korai 90-es években, az édesapja temetésére, Romániába való visszautazásával kezdődik. Közben megtudjuk, hogy a szintén romániai német feleségétől már korábban, nem sokkal a Németországba való kitelepülésüket követően elvált. Házasságukból egy – időközben már felnőtt – lányuk született, aki évek óta nem áll szóba apjával. Zillich Németországban él és dolgozik egy német cégnél. Legalább karrierje alapján azt mondhatnánk, hogy sikeres. Cége azonban – egészen a rendszerváltozás előtti kommunista Románia nemtörődömségéhez hasonlatosan (lopások, minőségi építőanyagok hiánya, pénzügyi problémák) – a csőd szélén áll. A férfi élete romokban hever, helyzete kilátástalannak tűnik. Életének folyása a Romániából Németországba való visszaúton, Budapesten vesz szerencsés fordulatot.

Bár ez egy fiktív történet, a főszereplő igen realisztikusan mesél őseiről, azok életéről, illetve a kommunista időszak Romániájának és a korai 90-es évek Kelet- és Nyugat-Európájának mindennapjairól. Az író a rendszerváltozás utáni körülmények mellett a különböző nemzetekhez tartozó emberek reményeit is elénk tárja. A párbeszédekből, monológokból pedig képletesen bontakozik ki előttünk az akkori időszak Magyarországa, illetve Budapestje is.

A regényt mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy olyan pozitív kicsengésű, könnyed olvasmányt olvasni, ami a romániai németek illetve Európa más népeinek rendszerváltozás utáni problémáival is foglalkozik.

Richard Wagner: Habseligkeiten
(Szedett-vedett dolgaink)
Berlin : Aufbau-Verlag GmbH, 2004.
281 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu