Liebhardt András /// Liebhardt István: Út az új Heimatba

A könyv borítója

Habár a magyarországi németek esetében kollektív büntetésről beszélhetünk, a második világháborút követő jogfosztások, vagyonelkobzások és az elűzetés településenként más és más módon zajlottak le. Bár a sorsok között párhuzamok vonhatóak, mégis érdemes azokat egyenként is górcső alá venni. Liebhardt András könyvében a második világháborút megelőző, az alatti, illetve utáni időszak dunabogdányi történéseit dolgozta fel. Igazi különlegesség, hogy a könyvben olvashatjuk nagyapja, Liebhardt István az elűzetésről írt naplóját is.

 

 

 

 

 

A szerző 2004-ben különböző levéltári anyagok felhasználásával egy tanulmányt írt a dunabogdányi svábok jogfosztásáról. A könyv első két fejezete ezen tanulmányt alapul véve tudományos igényességgel dolgozza fel az 1930 és 1948 közötti időszak dunabogdányi történéseit. Archív képek, korabeli újságcikkek és összehasonlító táblázatok egészítik ki a lábjegyzetekkel ellátott szövegeket. A következő fejezetekben nagyszülei kitelepítés előtti, alatti és azt követő sorsát írja le. Itt kap helyet a nagyapa naplója, illetve annak elemzése is. A jogfosztások, vagyonelkobzások és elűzetések történeteit gyakran elhallgatták, legfeljebb néhányan, és csak jóval később írták meg visszaemlékezéseiket. A naplók ezzel szemben a történteket közvetlenebbül tárják elénk. Több emlékirat is íródott a háború vagy a malenkij robot idején. Olyanok, melyeket az elűzetés során jegyeztek le, azonban már kevésbé ismertek. A napló ezért is valódi ritkaság, mely az unoka kiegészítő szövegeivel együtt alkot végül egy egyedülállóan különleges kiadványt.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket a korszak dunabogdányi helytörténete érdekel, illetve szívesen olvasnak személyes sorsokról.

Liebhardt András /// Liebhardt István: Út az új Heimatba
Dunabogdány : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2017.
183. o., Ill.
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu