Schultz Ádám: Szakadát krónikája

A könyv borítója

Habár Schultz Ádám Mecseknádasdon született 1921-ben és tanulmányai befejezéséig Baján élt, mégis egész életműve Szakadáthoz kötődik. Pedagógiai oklevelét 1940-ben vehette át, majd szinte azonnal kinevezték a szakadáti római katolikus iskola tanítójává. A második világháború kiszakította a falu életéből, csak 1947-ben tért vissza az orosz fogságból és lett a helyi általános iskola vezetője, annak 1980-ban történt végleges bezárásáig. Évtizedekig tevékenykedett a szakadáti római katolikus templom kántoraként is.

 

 

 

 

 

 

Már 1940-től elkezdte gyűjteni az anyagokat ehhez a könyvhöz, melyet végül 2014-ben állított össze. A további feldolgozás falubeli földijeire várt. 2016-ban került kiadásra a monográfia erről a kis Tolna megyei sváb faluról.
A település története az őskortól egészen 2014-ig került feldolgozásra, a legfontosabb események kronológiai sorrendben, pontosan megadott évszámokkal követik egymást. A német betelepítés korszakáról természetesen részletesebben olvashatunk. A könyv ezen részében német nyelven sajnos csak a kitelepítettek egy 1985-ben tartott találkozójának leírása, valamint a kitelepítés körülményeit taglaló rövidebb írás található. A falusi iskoláról és a templomról a továbbiakban magyarul olvashatunk. A helytörténeti kiadvány további oldalain a népszokások mellett viszont németül is olvashatunk a korabeli lakodalomról. A könyv ezen részében különböző német nyelvű, verses formájú visszaemlékezések is helyet kaptak (üdvözlet a szülőföldnek, visszaemlékezés a szülőfalura, disznóvágási versek stb.). Sajnos a kiadványban sok az elgépelés, pontatlanság, illetve a felépítése sem logikus. Végső soron azonban mégiscsak Szakadát elsőként megírt monográfiáját tarthatjuk kezünkben, ami például egy kutatáshoz igen jó kiindulópontként szolgálhat. Sajnos Schultz Ádám a könyv megjelenése után két évvel, 97 éves korában elhunyt. Remélhetőleg lesz a jövőben valaki, aki második, javított kiadásra vállalkozik, vagy esetleg készít egy német nyelvű változatot is.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel az ún. Sváb Törökország ezen kis települése.

Schultz Ádám: Szakadát krónikája
Szakadát : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016.
368 o., ill.
Nyelv: magyar, részben német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu