Scholtz Róbert Gergely: Kékgombosok

Ismét egy helytörténeti könyv ismertetőjével készültünk olvasóink számára, ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Rátka település svábok által szőtt történetébe kapunk betekintést.

Rátka község Magyarország északkeleti részén, a Szerencs-patak völgyében fekszik. A kis lélekszámú települést keletről a Tokaji-hegység erdei, nyugatról pedig a Szerencsi-hegy határolják. Eredetileg magyarok lakta térség volt, de a területet 1750-ben, a török pusztítás után német ajkú telepesekkel népesítették be.

Az itt ajánlott mű a Zemplén Német Iskolaegylet hetedik nyomtatott kiadványa. Ezek közül a könyvtárunk állománya is tartalmaz néhányat, például a gyermekeknek szánt kalandos ismeretterjesztő vagy a település az őszi évszakhoz köthető hagyományait bemutató füzetet.

A címben szereplő kékgombos elnevezés a szájhagyomány szerint a rátkaiakra vonatkozott egyedül, hiszen úgy tartotta a hagyomány, hogy annyi kék gombot varrtak az ingükre, ahány köböl földjük volt. Napjainkra ez a megnevezés a kék gombos népviselettel együtt kezd feledésbe merülni. E könyv kiadásával az volt a cél, hogy ennek a sajnálatos folyamatnak gátat szabjanak, valamint a település jelenleg ismert története, lakosainak sváb hagyományai, tárgyi és szellemi kulturális öröksége fennmaradjanak és szélesebb körben is ismertté váljanak. 

A kötet betekintést enged Rátka történelmébe, teret ad mélyreható kutatásoknak és a helyiek identitástudatának erősítésének. Olvashatunk régészeti emlékekről, a betelepedéstől a második világháború kitöréséig keletkezett helyi értékekről, a régi Rátkáról és annak pusztulásáról, valamint fennmaradt szövegemlékeket. 

Ajánljuk ezt a kiskönyvet helytörténeti kutatóknak és azoknak, akik bármilyen szálon kötődnek ehhez a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településhez, hogy közelebb kerüljenek őseikhez.

Scholtz Róbert Gergely: Kékgombosok. Történeti források a rátkai svábok történetéből
Rátka: Zemplén Német Iskolaegylet, 2022
85 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu