Heimatbuch Entre Rios

Ezen a héten egy igazi különlegességet, egy kétkötetes helytörténeti kiadványt ajánlunk az olvasóink figyelmébe, mégpedig a Donauschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung által kiadott Heimatbuch Entre Rios című díszkiadványt.

Entre Rios Brazília észak-keleti régiójában, Paraná államban található. Közel 70 évvel ezelőttre datálják azt a bevándorlási folyamatot, amikor Entre Rios lakossága Duna-menti svábokkal egészült ki, akik a háború utáni szörnyűségek elől menekültek egy teljesen új kontinensre.

Ez a kiadvány Entre Rios Duna-menti sváb származású közösségéről és tagjainak németajkú elődeiről szól, egyszer ugyanis mindenki életében eljön az az idő, mikor saját származása iránt kezd érdeklődni és gyökereinek kutatásába kezd. Emellett bizonyítékként is szolgálnak ezek a kötetek arra, hogy miért is érdemes és szükséges a Duna-menti svábok kultúráját, hagyományait és értékeit napjainkban is megőrizni, az anyaországtól való távolságtól függetlenül.

Az első kötet Auf den Spuren der Donauschwaben: 300 Jahre Geschichte címet viseli, melyben a Duna-menti svábok történelmét veszik a szerzők górcső alá. Az áttekintés a korai történeti időszaktól, a Kárpát-medence benépesedéséig tart, majd a Habsburg-monarchia uralma alatt végbement betelepítésekkel folytatódik. Megemlítik az ulmi dereglyékkel érkezett telepeseket is, akikre nagyon kemény és hosszadalmas munka várt, hogy az elpusztult területeket újra termékeny termőföldekké tegyék. Rengeteg újítást hoztak magukkal a földművelési technikák terén, és szorgalmas munkájuknak köszönhető, hogy földjeik újra életre keltek. Ezen felül más akadályokkal is szembe kellett nézniük: Az első világháború után különösen kiéleződtek az ellentétek a többségi társadalommal eltérő származásuk miatt. Kisebbségnek számítottak, akik más nyelvet beszélnek és más hagyományokat ápolnak. Sikerült viszont közös nevezőre jutniuk és mindemellett saját értékeiket megtartani, egészen addig, míg a második világháború után bűnösökké nem kiállították ki őket.

Jelentős részüket elűzték, elkobozták minden vagyonukat, vagy kényszermunkára vitték Szovjetunióba, ahonnan csak töredékük tért vissza. Akik tudtak, menekültek. Elsőként Ausztriába, de ott se kínálkozott nagy remény a fennmaradásra, ezért minél nyugatabbra, akár a tengerentúlra próbáltak eljutni. Segélyszervezetek, mint például a Schweizer Europahilfe, járultak nagyban hozzá ahhoz, hogy lehetővé váljon 500 Duna-menti sváb család számára a Brazíliában való letelepedés.

A második kötet Die neue Heimat der Donauschwaben in Brasilien címmel a Duna-menti svábok megérkezését és beilleszkedését dokumentálja. Itt is jelentős agrármunkaba fogtak, kezdetektől fogva tagjai a Genossenschaft Agrária in Entre Rios szövetkezetnek, mely a mai napig fennáll. Az ő kitartásuknak, valamint a város egyedülálló kulturális és szociális struktúrájának és sikeres agrárreformjainak köszönhetően ma Entre Rios példaként szolgálhat bármely település számára. 

A szemtanúk beszámolói és képei teszik elevenné és átérezhetővé a történelmet. A könyv olvasása közben azzal szembesülhetünk, hogy bár sokat tudhatunk a népcsoport történetéről, mégis találkozhatunk mindig valami új információval. Az oldalak lapozgatása során szomorúság és fájdalom is úrra lehet rajtunk, ugyanakkor büszkeség és hagyománytisztelet is elönthet minket, ha őseinkre gondolunk.

Ajánljuk ezt a kiadványt mindazoknak, akik elmélyítenék tudásukat a Brazíliába települt Duna-menti svábok életéről, és szívesen olvasnanak a német kisebbség óceánt átívelő kalandjairól.

Essert, Roseli Brandtner; Stoetzer Schneiders, Maria Dolores: Heimatbuch Entre Rios – Band I: Auf den Spuren der Donauschwaben: 300 Jahre Geschichte. Band II: Die neue Heimat der Donauschwaben in Brasilien
Entre Rios : Donauschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung, 2021
204 oldal, 427 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu