Stephan Scholz, Maren Röger, Bill Niven (szerk.): Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung

Ezen a héten a Magyarországi Németek Könyvtára egy kézikönyvet ajánl olvasói figyelmébe, melynek elsődleges célja, hogy átfogó képet adjon azokról a médiumokról és gyakorlati elemekről, melyek a németek elűzetéséről szóló diskurzusokat évtizedek óta meghatározzák, illetve betekintést nyújtson a német emlékezettörténet fellendülésébe és vitáiba 1945 után.

Az emlékezést elősegítő eszközök és módszerek fontos szerepet játszanak a kollektív emlékezet közvetítésében. Legyen szó kiállításról, emlékműről, nyomtatott, irodalmi vagy filmes műről, emléknapról vagy éppen utcanevekről, ezek mind-mind nemcsak az emlékezés őrzői és átadói, hanem alakítói is. Ezek más-más céllal, megközelítéssel és stílusban igyekeznek rávilágítani az emlékezés fontosságára és szükségességére.

A szerkesztőkön kívül még tizenegy kutató munkája kapott helyet a könyvben, mely így összesen harmincöt cikket tartalmaz. Ezek mindegyike a „menekülés és elűzetés” témájával foglakozik.

Mely személyek, intézmények, szervezetek finanszírozzák és használják az emlékezés médiumait, és milyen szándékkal teszik mindezt? Mennyiben befolyásolják az emlékezés formai jellemzői a közönséget? Hogyan határozhatjuk meg a célcsoportot, és hogy kelthető fel a figyelme? Többek között ezekre a kérdésekre találhatunk választ a kötetben. Megismerhetjük továbbá, hogy milyen filmeket és tévéműsorokat sugároztak ill. milyen szépirodalmi művek jelentek meg az NSZK-ban és ezzel ellentétben az NDK-ban, de olvashatunk az emlékezéskultúra 1945 utáni alakulásáról is.

Volt idő, amikor egyes témákról, eseményekről, személyekről tilos volt beszélni, feleleveníteni emléküket. Ez a tanulmánykötet Németország második világháború utáni korszakába nyújt betekintést. Ajánljuk ezt a kötetet mindazoknak, akik a történelmi emlékezettel és az alkalmazott cenzúrákkal szeretnének behatóbban foglalkozni.

Stephan Scholz, Maren Röger, Bill Niven (Hg.): Die Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken
Kiadó: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, Paderborn, 2015
452 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu