Ludwig Fischer: Die Erinnerung bleibt

A könyv borítója

Az 1929-ben, Dél-Baranyában született Ludwig Fischer tavaly ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az alkalomból Nemesnádudvar önkormányzata antológiát jelentetett meg a szerző műveiből.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fischer műveinek meghatározó eleme a származása: fiatalként megélte a partizánoknak a német lakosság ellen elkövetett rémtetteit. Ez az élmény gyakran előkerül műveiben, ugyanúgy, ahogy az elhagyott szülőföld iránt érzett nosztalgia is.

A kötetben a Der Rasen (A gyep) című kisregénye mellett 13 elbeszélése és számos rövidebb írása kapott helyet.

A kötetet egyaránt ajánljuk az irodalomkedvelők és mindazok figyelmébe, akik közelebbről meg kívánnak ismerkedni a magyarországi német történelem e nehéz időszakával.

A szerző utószavából:
“Történeteimmel csak visszaemlékezni akartam, visszaemlékezni egy rég eltűnt korra, Karancsra, a távoli jugoszláviai (ma Horvátország) falura, arra a háromnyelvű falura, ahol 1929-ben megszülettem, ahol akkoriban még békés egyetértésben éltek svábok, magyarok és szerbek, ahol ópapa és ómama “mein Kind”-nek szólított, ahol aztán 1944-ben a Tito-partizánok minden német származásút lágerekbe hurcoltak (…)”

Ludwig Fischer: Die Erinnerung bleibt (Az emlék megmarad)
Nemesnádudvar : Nemesnádudvar Község Önkormányzata, 2009.
319 o.
Sprache: Deutsch