Szenyéri Zoltán: Háromszáz esztendő Dombóvár környékén

Egy helytörténeti kiadványt ajánlunk ezúttal olvasóink figyelmébe, melyben a szerző külön hangsúlyt fektetett a német nemzetiségű lakosság elmúlt három évszázadára.

Dr. Szenyéri Zoltán 1993-ban szerzett középiskolai történelem-földrajz szakos tanári diplomát. Alma materében, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban kezdett tanítani, ahol később igazgatóhelyettes lett, majd immáron tizennégy éve az intézmény vezetője. 2002-ben védte meg doktori disszertációját, melyben a Baranya és Tolna megyei németséget vizsgálta a betelepítéstől napjainkig. Az értekezés nem sokkal később könyv formjában is megjelent, majd 2004-ben az átdolgozott, immár kétnyelvű kiadás is napvilágot látott „Német sorsok Dél-Dunántúlon (1700-2001)” címmel. Ezen túl több kutatási projektje jelent meg könyvként is, melyek nem várt sikert arattak, így a nyomtatott példányok mindig hamar elfogytak. Egy időre visszavonult a kutatástól és előadástól, majd 2015-ben sikeresen pályázott az Oktatási Hivatal által meghirdetett pedagógus-kutatótanár pályázatra, ahol tudományos kutatásokat folytatott nemzetiségi területen. Így tért vissza doktori témájához, melyet a németekre vonatkozó 1944-1948 közötti megtorlás különböző formáihoz kapcsolódó levéltári kutatásokkal egészített ki. Ebből ismét egy nagyobb lélegzetvételű munka keletkezett. Terjedelme miatt az írást két részletben, két külön folyóiratban publikálta 2018-ban, majd a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával az itt ajánlott könyv formájában is megjelent.

A könyv elkészültéhez  még egy felkérés is hozzájárult: 2016-ban a Dombóvári Önkormányzat bízta meg a szerzőt egy háttértanulmány megírására a létrehozandó Kapos-Hegyháti Natúrparkhoz tartozó települések német nemzetiségi lakosságáról. A pályázathoz tizennégy település összefogására és együttműködésére volt szükség, ugyanis a park célkitűzései közé tartozik az adott táj természeti és kulturális értékeinek feltárása és védelme. A könyv mindenekelőtt a németség létszámának és arányának változásait tekinti át a betelepítéstől egészen a napjainkig az etnikai földrajz módszertanának segítségével. Ezt a fajta szemléletmódot segíti a sok térkép, hogy valamennyi olvasó számára érthető legyen a kötet mondanivalója. A szerző döntően földrajzi szemszögből közelíti meg a témát, mégsem hiányozhat a történelmi áttekintés és a korszak körülményeinek bemutatása sem. 

Ajánljuk ezt a művet minden történelemkedvelőnek, illetve dombóvári és környéki lakosnak, hogy bővíthessék szülőföldjükről szerzett tudásukat.

Szenyéri Zoltán: Háromszáz esztendő Dombóvár környékén – Dreihundert Jahre in der Umgebung von Dombóvár. A német nemzetiségű lakosság létszámváltozásai Dombóvár környékén a XVIII. század elejétől a XXI. század elejéig
Kiadó: Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2023
211 oldal
Nyelv: magyar, német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu