Muskovics Andrea Anna: Buda-vidék présház- és pincekultúrája

Ismét egy doktori disszertációból készült kiadvánnyal bővült a Magyarországi Németek Könyvtárának állománya. Ezúttal Buda-vidék présház- és pincekultúrájáról, illetve a terület utóbbi háromszáz évének történetéről és néprajzáról olvashatunk.

Muskovics Andrea Anna a módszertani kérdések mellett kiterjedt és mélyreható terepmunkát, továbbá levéltári kutatásokat folytatott a pincék, présházak, pincesorok határbeli elhelyezkedésével kapcsolatban. Hogy bizonyítani tudja a jellegzetes „német”, „alsó-ausztriai” pincesorok kialakulását, alapos munkát végzett a családi és a kamarai térképek tanulmányozásával is. Az e témát érintő, az 1950-es és ’60-as években keletkezett írások elsősorban leíró és analizáló jellegűek. Szerzőik többnyire egy-egy település építményeinek bemutatására törekedtek, de tágabb összefüggéseket már nem vizsgáltak. Muskovics Andrea Anna munkájával ezt a hiányt igyekezett orvosolni: Megvizsgálta az épületek társadalmi kontextusát, a présházakat és pincéket használó embereket.

A pincék és présházak világa biztos és stabil hátteret nyújtott a szőlőhegyi mindennapi életnek és szorosan összekapcsolódott a település társadalmával. Előfordult az is, hogy falun belüli falut alkottak a présház- és pincesorok, a szőlőhegy pedig külön szervezettel, olykor önkormányzattal, rendelkezett.

Ezek a föld gyomrába fúrt vagy épített pincék sok mindenről tudnának mesélni. Háborús és katasztrófaközeli időszakokban védelmet, esetenként a puszta életet jelentették. Megint másoknak, például szerelmespároknak, menedékhelyként szolgált, egy hely volt, ahol eltűnhettek a fürkésző szemek elől. Jeles napokon és a népi hiedelmeken alapuló ünnepeken a hagyományok és a népszokások megélésének színhelyei voltak. Ezekre az épületekre tehát a társadalmi élet színtereiként is kell tekintenünk. 

A vizsgálat alapjául a szerző azért az egykor főleg németek által lakott Buda-vidéket választotta, mert a terepbejárás során feltűnt neki, hogy a terület présház- és pincekultúrája több szempontból is sajátos jegyeket hordoz magán. Ilyen például a présházak morfológiai és genetikai kialakulása, a pinceajtók és azok vasalása, ablaknyílások és egyéb azonos vagy éppen eltérő sajátosságok.

Ezzel a könyvvel Muskovics Andrea Anna egy hiánypótló munkát tett le az etnográfia asztalára. Ajánljuk tehát ezt a tanulmányt minden bor- és pincekultúrát kedvelőnek, valamint a magyarországi németek néprajza iránt érdeklődőnek .

Muskovics Andrea Anna: Buda-vidék présház- és pincekultúrája
Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, 2019
267 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu