Kiss Marianna: Wetsch a mi Szigetbecsénk

A Magyarországi Németek Könyvtára folyamatos állománybővítése során igyekszünk minél több olyan könyvhöz is hozzájutni, melyeket kis példányszámban adnak ki, ezáltal a szélesebb közönség számára kevésbé ismertek és nehezebben beszerezhetőek. Nagy örömünkre nemrégiben Kiss Marianna ajándékozott meg bennünket könyvének egy példányával, melyet saját indíttatásból, sok idő- és energiabefektetéssel írt szülőfalujáról, Szigetbecséről. 

Az itt ajánlott 2014-ben kiadott mű egy helytörténeti-néprajzi monográfia. Eredetileg a szerző azért állt neki a munkának, hogy felkutassa családja történetet, ezzel a szándékkal kereste fel az  adattárakat, könyvtárakat. Majd ahogy az információk egyre szaporodtak, úgy alakult a kezdeti személyes érdekeltség egy szélesebb közösséget is érintő komoly és alapos kutatómunkává.

Szigetbecse Pest vármegyében, a Csepel-sziget déli részén fekszik. A falu méretével és lakosainak számával ellentétben a hagyományaik és történelmük iránti tisztelet és érdeklődés nagy méreteket ölt. Nem is bizonyíthatja ezt más jobban, minthogy e könyv szerzője is egyfajta „házi dolgozatként” tekint munkájára a település vezetése és a lakosság nagy örömére. Hiteles adatokat közöl a település történelméről, kezdve a Csepel-szigetre való letelepedéstől a svábok betelepítésén át a világháborúk időszakáig és az azt követő megpróbáltatásokig. További jelentős eseményekről is olvashatunk, mint például az árvizekről vagy az iskola építéséről. Képekben és forrásokban rendkívül gazdag összeállítást kapunk a becsei svábok életéről. Megismerhetjük öltözködési és étkezési szokásaikat, utóbbihoz  recepteket is kapunk. Még az esküvői szokásokról, a versikékről, menüről, előkészületekről is részletesen olvashatunk, de természetesen az év fontos ünnepeinek, mint a húsvét és az Úrnapja, leírása sem hiányzik a kötetből.

Ajánljuk ezt a kiadványt mindazoknak, akik kutatómunkát végeznek vagy végeznének településük történetéről. Legyen ez ösztönzés mindenki számára, hogy múltunkat ne felejtsük, hanem őrizzük meg és adjuk tovább az utánunk következő generációknak.

Kiss Marianna: Wetsch a mi Szigetbecsénk
Szigetbecse: Szigetbecse Község Önkormányzata, 2014
173 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu