Dunaszentmiklósi magyar-sváb szótár

A héten egy újabb magyarországi német település nyelvjárásáról készült kiadványt mutatunk be olvasóinknak.

Dunaszentmiklós, németül Niklo, Komárom-Esztergom vármegye legkisebb települése. Kicsi lélekszáma ellenére aktív nemzetiségi közösséggel bír, melyet mi sem bizonyít jobban, mint ez a magyar-sváb szótár létrejötte.

A szótár készítését Keil Richárd kezdeményezte, a kötet ötlete 2019-ben egy közösségi beszélgetés során vetődött fel. Tekintettel arra, hogy e nyelvjárás beszélőinek száma jelentősen csökken, szükségesnek tűnt, hogy eme kincs legalább egy töredékét próbálja megőrizni a közösség. Alkalmanként gyűléseket szerveztek, melyek során a dialektust még anyanyelvi szinten beszélőktől gyűjthettek anyagokat a készülő szótárhoz. Nagy segítséget nyújtott Hartmann Károlyné, aki több száz szót írt még össze a meglévők mellé, majd Székely Balázzsal együtt kezdetét vette a szavak átnézése, jelentésük pontosítása, begépelése, írásmódjuk összeegyeztetése a kiejtéssel. 

A klasszikus szótári részt követően különböző kategóriákba szedett gyűjteményt találunk. Ez utóbbiban nemcsak nyelvtani csoportokba rendezett szavakat, hanem gyakori kifejezéseket, keresztneveket, helységneveket, családneveket, szólásokat, közmondásokat, hasonlatokat, köszönéseket és jókívánságokat, valamint rosszalló és tréfás megjegyzéseket fedezhetünk fel. 

Ajánljuk ezt a kiadványt mindazok figyelmébe, akik a magyarországi német nyelvjárások iránt érdeklődnek, és egyúttal Dunaszentmiklós nyelvi örökségét is jobban megismernék. 

Dunaszentmiklósi magyar-sváb szótár
Szerk.: Hartmann Károlyné, Keil Richárd, Székelyi Balázs
Kiadó: Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós, 2022
168 oldal
Nyelv: magyar, dunaszentmiklósi sváb nyelvjárás

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu