Michelisz Ferenc: Somberek község múltja és jelene

Eheti ajánlónk egy helytörténeti olvasókönyv, mely Somberek község múltját és jelenét hívatott bemutatni.

Somberek Baranya vármegyében fekszik, a történelmi nevezetességű Mohács város közelében. A kis lélekszámú faluban jelentős nemzetiségi élet zajlik, melyet a könyv szerzője, Michelisz Ferenc is nagy erőkkel támogatott a helyi Művelődési Ház igazgatójaként. 2007-ben nyugdíjba vonult, de azóta is aktív tagja a közösségnek. Célja ennek a könyvnek a megírásával nem volt más, mint hogy a település múltja méltó módon kerüljön rögzítésre, valamint hogy a hagyományokon túl a lakóhelyhez való kötődést is elősegítse.

Ez a könyv nevezhető gyűjteménynek is, hiszen szerzője több szempontból igyekszik rekonstruálni a falu rég- és közelmúltját, továbbá bepillantást nyújt annak jelenébe. Történik mindez archív képek, dokumentumok és családi történetek bemutatásán keresztül.

Egy teljeskörű természetföldrajzi faluleírással kezdődik a kötet. Az írásbeliség előtti időktől Michelisz Ferenc a történelem fontosabb állomásain keresztül eljut az újkor betelepülésekkel tarkított időszakához. Ezután megismerhetjük a település fizikai jellemzőit, milyen épületek és házak jellemezték hajdanán és hogyan néz ki manapság. 

Fontos szerepet töltenek be minden falu életében a közösségek és ezek jelentőségét emeli ki a szerző is. Az ember alkotta környezet és kultúra egyfelől lakóhelyként szolgál, másrészt teret ad a hagyományok tiszteletének és ápolásának, amiben az ember nemcsak a családjáért és önmagáért tartozik felelősséggel, hanem a környezetéért is. Ilyen, a település életét jelentősen befolyásoló személyiségek és családok mindig is voltak Somberek történetében és lesznek is, hiszen ők formálják a szerveződéseket, a falu társadalmát és a település egészét.

Ajánljuk ezt a helytörténeti kötetet mindazoknak, akik szívesen olvasnak települések múltjáról és ezáltal is bővítik ismereteiket a magyarországi német falvakról, hiszen, aki nem foglalkozik a múlttal, az a jövőben sem bízhat. 

Michelisz Ferenc: Somberek község múltja és jelene. Helytörténeti olvasókönyv (Schomberg. Vergangenheit und Gegenwart des Dorfes)
Somberek : Somberek Község Önkormányzata, 2021
667 oldal
Nyelv: német, magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu