Ingrid Kaiser-Kaplaner: Die Donauschwaben

Egy újabb tanulmánykötettel gazdagodott a Magyarországi Németek Könyvtára, ezúttal Ingrid Kaiser-Kaplaner a Duna-menti svábok életéről írott könyvét ajánljuk az olvasóinknak az állományunkból. A kötet Die Donauschwaben címen jelent meg 1998-ban, melyben a Pannónia területén letelepedett svábok bevándorlásától kezdve a világháborúk utáni helyzetükig különböző sorstörténeteket mutat be az írónő a Duna, a Dráva, a Száva, a Tisza és a Maros mentén. 

Ingrid Kaiser-Kaplaner Bécsben született 1937-ben. Történelem és társadalomtudományok mellett földrajzot és közgazdaságtant hallgatott a klagenfurti egyetemen, doktori címét pedig történelem szakon szerezte. Több nemzetiség történelmével foglalkozott már más tanulmányköteteiben, többek között a szlovéniai német telepesekkel, valamint az erdélyi szászok történetével. Ebben a kötetében az „oral history”, azaz a szóbeli történelem feltérképezésével mutatja be e népcsoport sorsát, nyelvjárásait és megszólaltat néhány kortanút, hogy az ő történetük által ismertesse a „svábok” életét.

A könyvhöz Johannes Staudacher, klagenfurti katolikus pap, Andreas Domby evangélikus lelkész és Dr. Doris Wastl-Walter, a berni egyetem professzora, írtak előszót. Mindegyikük kiemeli az elbeszélt történetek fontososságát, hogy se a saját, se az emberiség vagy éppen a népcsoport emlékezetéből ne essenek ki a kortanúk által elmeséltek. A szerző bevezetésként ismerteti az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem tudományos irányzat lényegét, aminél a szemtanúk által elmesélt történetek adják a történelmi ismeretet a kutatások hátteréhez A következőkben röviden összefoglalja és leírja a Pannon térséget, a betelepítéseket 1689 és 1788 között, továbbá betekintést nyújt a nyelvjárásokba is.

A könyv fő részében a XX. századot mutatja be a svábok életében az olyan térségekben mint Baranya vagy éppen a Bánság, majd a Monarchia összeomlása utáni és a második világháború alatti időszakot írja le, és a megkérdezett Duna-menti svábok emlékeit meséli el. Hogy az 1944/46-os tragikus kiűzetés, menekülés és táborokba való internálás az egyén számára mit jelentett, azt csak ezeken a jelentéseken keresztül lehet megérteni, amelyekben a „kisemberek” teljes tehetetlensége kifejeződik, véli ő.

Ingrid Kaiser-Kaplaner az utolsó fejezetekben a mindennapi életről, a hagyományok ápolásáról számol be. Hónapokra lebontva ismerheti meg az olvasó, hogyan zajlott le egy év a svábok életében, mindazonáltal különböző receptekkel is gazdagabb lesz még, aki kezébe veszi ezt a kötetet. 

Az utószóban az írónő kifejezi tiszteletét a közreműködők felé, akik elmesélték történetüket, valamint fejet hajt minden sváb származású ember és utódjaik előtt, hiszen ő maga nem rendelkezik ilyen gyökerekkel. 

Ezt a könyvet valamennyi, a Duna-menti svábok múltja iránt érdeklődő olvasónak ajánljuk. Különlegessége, hogy az alapját a történelmi eseményeket átélt kortanúkkal készített interjúk és visszaemlékezések adják.

Ingrid Kaiser-Kaplaner: Die Donauschwaben. Schicksale zwischen Donau, Drau, Save, Theiß und Marosch. Erzählte Erinnerungen. (A Duna-menti svábok. Sorsok a Duna, a Dráva, a Száva, a Tisza és a Maros között. Elbeszélt emlékek)
Klagenfurt : Verlag Hermagoras/Mohorjeva, 1998
228 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu