Josef Negeli: Meine Flucht ins Leben

A Magyarországi Németek Könyvtára nemrégiben egy értékes könyvajándékhoz jutott Katharina Eicher-Müller jóvoltából. Nagybátyja, Josef Negeli kakasdi születésű sváb, és életének történetét megírva megkérte idősebbik fiát, hogy adja ki könyv formájában feljegyzéseit. A fiatalabb Josef Negelit mindig is foglalkoztatta édesapja tragikus története. Édesanyja, aki szintén sváb származású volt, Jugoszláviában, Bácsszentivánon született, később családjával a gakowai táborból menekült Ausztriába. Katharina azonban történetét soha nem tudta teljes egészében elmesélni gyermekeinek, mert számára ezek örökre megrázó emlékek maradtak. Idősebb Josef Negeli feljegyzéseiből pedig megjelent a Meine Flucht ins Leben című könyv, mely mostantól könyvtárunkból is kölcsönözhető.

Josef Negeli 1929. március 23-án született Kakasdon, mely Tolna megyében, Szekszárd és Bonyhád között terül el. Az 1930-as évekig egy teljesen sváb falu volt Kakasd, magyar család szinte nem is lakta. Felmenői is mind kakasdi születésűek voltak, ősei valamikor a XVII. század végén vándoroltak be az országba és telepedtek le az elnéptelenedett földeken. Kakasdon ennek emlékére egy Ulmer Schachtel emlékművet is állítottak a helyiek.

Az önéletrajzi ihletésű könyv három részből áll. Az elsőben a boldog gyermek- és ifjúkorról, a kakasdi mindennapokról ír. Bemutatja családjának többi tagját is, naplóbejegyzés-szerűen írja le hogyan nézett ki egy disznóvágás vagy akár egy építkezés. A második rész a világháborús helyzetről szól. Középpontjában az akkor mindössze 15 éves Josef Negeli a menekülés során átélt megpróbáltatásai állnak. Ausztria északi részére sikerül eljutnia, Sierning városáig, ahol le is települ majd. Ebben a fejezetben részletesen leírja a többi menekült és a katonák sorsát is. Az utolsó rész az ausztriai beilleszkedésről szól, arról, hogyan boldogul az új országban, hogyan talál társat magának és lesznek gyermekeik, házuk. Olyan dolgok is említésre kerülnek, mint például az állampolgárság megszerzése vagy egy autó vásárlása, melyek szintén fontos mérföldkövek, hiszen mindent elölről kellett kezdenie az új hazájában. 

A kötetet egy térkép, illetve képek és levelek teszik változatossá. Ezek szemléltetik az olvasóval azt a rengeteg történést és hatást, melyek a szerzőt alakították és hozzájárultak ahhoz az emberhez, aki ma lett belőle. Ajánljuk ezért ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretik az egyéni sorstörténeteket, hogy azokból saját maguk is építkezhessenek.

Josef Negeli: Meine Flucht ins Leben. Autobiografie (Menekülésem az életbe. Önéletrajz)
Sierning : magánkiadás, 2022
104 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu