Illés Klára: Megtartó erő. Egy parasztcsalád vége

Illés Klára Megtartó erő című könyvével megrendítő, de annál hasznosabb a találkozás minden német származású ember számára. A 2021-ben, a Magvető Kiadó gondozásában kiadott kötet, mely az írónő családjának történetét tárja elénk, már a Magyarországi Németek Könyvtára állományában is megtalálható.

Illés Klára szülei levelezéséből, naplóiból, diktafonra felvett interjúiból szerkesztette meg ezt a könyvet. Tette mindezt azért, hogy másokat is arra buzdítson, ismerjék meg őseik történetét, merjenek kérdezni, és hogy ne maradjanak megválaszolatlan kérdések az emberben, amikor már nem lesz ki válaszoljon rájuk. A történet egy magyar-német iparos-paraszt család sorsának alakulásáról szól, melynek kitartása és hite példaként szolgálhat a mai családok számára.

A mű hat fejezetből áll. Az elsőben Klára édesanyjával, Stampfer Klárával készített életinterjú alapján, a kérdések nélkül csak a válaszokat olvashatjuk. Az írónő fontosnak érezte meghagyni édesanyja jellegzetes dunántúli tájszólását, ezért minden hibával együtt hallás után jegyezte le a szöveget. Stampfer Klára elmeséli életét – egészen gyerekkorától kezdve, a sok költözéssel és a kitelepítéssel járó nehézségekkel együtt. Ebben a fejezetben, mint egy toldásként, szerepelnek az ő szülei levelezései is, mivel csak édesanyjával kellett elhagyja „szép Magyarországot”, nevelőapja maradt a gazdaságban otthon. 

A második részben a szerző szüleinek levelezése olvasható 1955-ből, amikor édesapját, Illés Gyulát, katonaszolgálatra kötelezték Baján. A harmadik fejezet szövegét pedig a vele készített interjú adja, mely szerkezetileg teljesen megegyezik az elsővel. Az ezt követő részben az édesanya 1995 és 2015 között írott naplója olvasható, annak is ritkított, szerkesztett változata. Itt már a nyugdíjas évek vannak előtérben, amikor már visszaköltözött szülőfalujába, Csatkára, és számára fontos eseményeket, emlékeket jegyzett fel az utókornak. Az utolsó két fejezet Illés Klára saját gondolatait, reflexióit tartalmazza, melyek egyfajta számvetésként is értelmezhetőek önmagával és szüleivel szemben is. Kiegészítésként a függelékben egy töredékes családfa található még, illetve archív képek a történet főszereplőiről.

Ajánljuk ezt a családi tükröt nemcsak a magyarországi német felmenők leszármazottainak – holott sokan biztos párhuzamot tudnak vonni saját és Illés Klára családja története között -, hanem mindazoknak, akik elvágyódnak és úgy érzik, nem tudják értékelni amilyük van. Bár nem volt az írónő célja, mégis tanulságot rejthet ez a könyv mindannyiunk számára emberségből, hazaszeretetből és odaadásból. 

Illés Klára: Megtartó erő. Egy parasztcsalád vége
Sorozat: Tények és Tanúk
Budapest : Magvető Kiadó, 2021
312 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu