Erzsébet Kállai-Kovács: Alle sind Verwandte

A Magyarországi Németek Könyvtára állománya nemrégiben Kállai-Kovács Erzsébet Alle sind Verwandte (Mindenki rokon) című novelláskötetével bővült. A könyv magánkiadásként jelent meg 2011-ben magyarul, melyet német nyelvre Harriet Nemeskürty és Rudolf Radenhausen fordított. A benne szereplő legtöbb történet és személy fontos és meghatározó szerepet töltött be az írónő gyerekkorában. Azért is írta meg ezeket az elbeszéléseket életének eme felhőtlen szakaszáról, hogy méltó emléket állítson szeretett nagyszüleinek, rokonainak és a Vas megyei falunak, ahol felnőtt. Kiegészítésül találunk a kötetben azonban még olyan történeteket is, melyeket teljesen az írónő fantáziája szült, de akár igazak is lehetnének.

A könyv 30 rövid novellából áll össze, melyek magáról az írónőről, a családjáról és annak történetéről, egy-egy emlékezetes napról, a földművelésről vagy éppen a házasságról szólnak. Mindemellett a történetek főhősei és egyéb szereplői állandóan váltakoznak, így tud meg az olvasó minden apró részletet a kis lélekszámú falu, Kajd lakosainak életéről is. Külön történetet kapott például az iskola, ahol a szerző, Erzsébet, vagy ahogy a faluban hívták, Bözsi, tanult. Megtudhatjuk, hogyan talált feleséget magának az iskola kedves és fiatal tanár ura, de fiktív karakterek is megjelennek egy-egy történet erejéig a novellagyűjteményben. Történetek a gyerekszájról és az abból eredő kedves, de olykor kínos helyzetekről, hűtlenségről vagy örök barátságról, de óvóhelyre menekült családról is gazdagítják a művet.

A kötet írásai csupa komédia és tragédia a múltból. Az írónő 1930-ban született, így egy igazi korképet kapunk a két világháború között az országban uralkodó állapotokról, az iskolai szigorról és az emberek egymáshoz való viszonyáról is. 

Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik úgy gondolják manapság a szeretet, az összetartozás és a kölcsönös megértés egyre inkább eltűnőben van életünkből, de fontosnak tartják valamilyen módon mégis megőrizni ezeket az értékeket, és a társadalmat az emberségesség szellemében továbbegyengetni.

Erzsébet Kállai-Kovács: Alle sind Verwandte
(Mindenki rokon)
Tatabánya : Magánkiadás, 2011
153 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu