HIMESHÁZA – Kincseink

A Magyarországi Németek Könyvtárában már megtalálható és kölcsönözhető a Himesháza kincseit összefoglaló fotóalbum. A kötetet 2021-ben a himesházi Népek Barátsága Egyesület adta ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a helyi német önkormányzat támogatásával. A könyvben szereplő fényképeket Acél István, Acélné Göndöcs Szilvia és Emmert István készítették. 

A képeskönyv összeállítói fontosnak érezték a németek betelepülésének 300. évfordulóját egy tartalmas album kiadásával méltó módon megünnepelni, egyébként 2022 folyamán változatos és sokrétű rendezvényeket is tartanak. A könyv létrejöttének másik oka, hogy a falu múltját és jelenét valamilyen formában az utókornak is megörökítsék, ezért szkennelt és feljavított archív képek is szerepelnek a jelenkoriak mellett. Tartalmában felidézi a falu hagyományait, szokásait, jellegzetes épületeit és utcáit, valamint egyes ünnepek, mint az úrnapja vagy a szüreti felvonulás, mozzanatait is.

Az album kétnyelvű, a képekhez tartozó feliratok és magyarázatok németül és magyarul is olvashatók. Hasznos lehet a kiadvány iskolákban hon- és népismereti órákon, de a település lakói és az oda látogatók is érdekesnek találhatják. 

Az itt bemutatott kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek ezen Baranya megyei falu jelene és múltja iránt és kíváncsiak az itt élő közösség kincseire, értékeire, melyeket szeretettel gondoznak és megőriznek a jövő nemzedéke számára.

HIMESHÁZA – Kincseink (NIMMESCH – Unsere Schätze)
Kiadó: Népek Barátsága Egyesület Himesháza, 2021
88 oldal
Nyelv: magyar, német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu