Ivanicsné Szing Mária et al. (szerk.): Móri Német Tájszótár

A könyv borítója

Vajon mit kellene megmentenünk a magyarországi németek múltjából, mit lehet manapság újra élővé tenni, miből áll a mai identitás? Kérdések, melyekre valószínűleg mindenki máshogyan tudna válaszolni. A táncok, a zenedarabok és a dalok szerencsére viszonylag jól megmaradtak napjainkra is. Csaknem minden, amit a kultúrházak színpadjain az 1950-es évektől a rendszerváltozásig megtűrtek és bizonyos mértékig támogattak is, máig megmaradt. A helyi nyelvjárás nyilvános használatára a szocialista rendszer lazulásával az volt a jellemező, hogy ugyan tiltva nem, de mondhatni teljesen tűrve sem volt. Bizonyos érzékkel és előképzettséggel a zenét, a táncot, a gyermekjátékokat és a mondókákat, a népszokásokat, de még a hagyományos ételek megfőzését is napjainkban akadályoktól mentesen lehet megtanulni. Ehhez kottákra, a koreográfiák felvételeire, a szokások és a receptek leírásaira, korabeli fotókra, illetve néhány óra vagy hét gyakorlásra van szükség. Még könnyebb a dolgunk, ha még élnek azok, akik ezeket személyesen is be tudják tanítani. A nyelvjárás esetében sokkal nehezebb lenne a dolgunk, ugyanis ahhoz sokkal több erőfeszítésre és időre lenne szükség, illetve bizonyos nyelvi közeg is szükséges hozzá.

Manapság megfigyelhető a tendencia, hogy a helyi nyelvjárások különböző mértékben ugyan, de „szinte a szemünk láttára”, az azokat még beszélőkkel együtt halnak ki. Ezért fontos, hogy az egyes nyelvjárások dokumentációja a helyi zenék, táncok, népdalok, szólások és gasztronómia mellett több figyelmet kapjon.

Az utóbbi években a kihalás tragikus folyamata mellett a nyelvjárások megmentésének a trendje is megfigyelhető, legalábbis nyelvjárási szótárak formájában. Jó példái ennek, a Magyarországi Németek Könyvtárában is megtalálható, 2014-ben kiadott császártöltési, 2016-os hajósi és 2017-es vértestolnai szótárak. A 2019-ben kiadott Móri Német Tájszótár is az előbbiekhez hasonló, mely esetében a hajósitalapul véve, illetve a két csapat együttműködésének köszönhetően igen igényes munkát adtak ki a kezükből a szerkesztők. A szótár kidolgozói először egy Hogy is mondtuk svábul? nevű Facebook-csoportot hoztak létre, ahol bárki bekapcsolódhatott a szavak gyűjtésébe. Így született meg végül több mint 17 ember aktív együttműködésének köszönhetően a szótár. Dr. Müller Márta, az ELTE egyetemi adjunktusa, illetve a Germanisztikai Intézet igazgató-helyettese szaktanácsaival, dr. Brenner Koloman, az intézet docense pedig lektori munkájával emelte a mű színvonalát.

A móri német nyelvjárás a bajor-osztrák dialektusok egy variánsa. Hogy a szótár könnyen használható legyen, annak első részében a magyar ábécé szerint követik egymást a magyar kifejezések. Ezek mellett a második oszlopban a bajor-osztrák kiejtéshez közelítő, fonetikusan lejegyzett nyelvjárási kifejezést találjuk, a harmadikban pedig a szavak irodalmi német alakja kapott helyet. A nyelvjárási szótár második részében a nyelvjárási szavakat a magyar, majd az irodalmi német megfelelője követi. A szavak eredeti kiejtéshez hű megtanulását nagyban segítheti a kiegészítő hanganyag egy DVD formájában, melyen a szótár anyagát az akkor 91 éves helytörténész Schwartz Alajos tolmácsolásában hallhatjuk. Így a móri nyelvjárás egy részét a több mint 6600 szócikkel – hallható formában is – sikerült megmenteni az utókor számára. Csak remélhetjük, hogy a móriak példáját további kezdeményezések követik, és ezzel más településeken is sikerül a helyi nyelvjáráskincs legalább egy részét megmenteni.

A művet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnék a móri magyarországi németek nyelvjárási szavait egy felhasználóbarát szótár segítségével megismerni, illetve azokat a sajátjaikkal összehasonlítani.

Ivanicsné Szing Mária et al.(szerk.): Móri Német Tájszótár. Deutsches Mundartwörterbuch von Moor
Mór : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019.
372. o., + a szótár hanganyaga DVD mellékletként
Nyelv: Előszó és magyarázat magyar és irodalmi német nyelven, a szócikkek szavai móri német nyelvjárásban, irodalmi német nyelven és magyarul.

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu