Saarer Liederbuch

A könyv borítója

Alte Volks- und Kirchenlieder

Azoknak, akik számára fontos a magyarországi német identitás megélése – legyen szó nyelvjárási szókincsről, szólásokról, népviseleti darabokról, táncokról, tradicionális receptekről, szokásokról vagy régi tárgyakról, mindig nagyon örvendetes, ha sikerül igazi kincseket megmenteni az ősök hagyatékából. Ugyanez az öröm tapasztalható, amikor a már csak idős emberek által énekelt dalok kottáinak és szövegeinek dokumentációjáról van szó, hogy azokat könyv formájában mindenki számára elérhetővé tegyék.

 

 

Ugyanez történt akkor is, amikor 2000-ben Száron kiadták a Metzger János tanár által gyűjtött 132 dal kottáit és szövegeit a Régi német nyelvű egyházi és világi énekek című kiadványban, ami szintén megtalálható a Magyarországi Németek Könyvtára állományában.

A Laub János által szerkesztett, 2019-ben kiadott könyv a második, javított és kiegészített kiadása a 2000-ben publikált Genzwein Ferenc által szerkesztett változatnak.

A Szár Községért Baráti Kör által megjelentetett Saarer Liederbuch is jó példája annak, hogy a lokálpatriotizmus és az együttműködés ilyen eredményekkel is járhat. A könyvet a zenei élettel kapcsolatos olyan mai és archív fotók illusztrálják, melyek jól mutatják, hogy a szári közösségi élet szerves részét képezte az éneklés és a zene. A könyv hátsó fedlapját egy korabeli fotó díszíti, melyen harmonikával a kezében egy szári kisfiú – a könyv szerkesztőjének nagyapja – látható. A két világháború között a zenélés és az éneklés még a szári mindennapok szerves része volt. Nagy szerencse, hogy a könyv megjelenése előtt a most 35 éves Laub János felvette nagyapja harmonikajátékát és énekeit, illetve hogy meg is tanulta tőle azokat. Így öröklődött át az utókor számára a helyi zenei tradíció egy része. Ugyanez történt ebben a könyvben is, ahol a dokumentálás az unoka további gyűjtő-, majd szerkesztőmunkájának, illetve több lelkes szári ember munkájának eredménye.

Az első énekes könyv szövegei és kottái tehát ebben a második kiadásban nem csak kijavításra kerültek, hanem további 47 gyűjtött énekkel egészültek ki. Így a könyv több mint 70 egyházi és több mint száz népdalt tartalmaz, melyek közt a szomorú és a vidámabb hangulatúak is megtalálhatóak. Az énekek szövegének mintegy kétharmada irodalmi német nyelven, egyharmaduk pedig helyi szári nyelvjárásban került rögzítésre. A valós kiejtéshez közelítő felhasználás érdekében a nyelvjárási dalok szövegekeit fonematikus írásmóddal jegyezték le, hogy azokat könnyebben meg lehessen tanulni. Ez az énekeskönyv igen értékes kiegészítése a helyi Német Nemzetiségi Népdalkör által kiadott CD-knek, melyekkel együtt a következő generációk is el tudják sajátítani őseik dalait.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akiket érdekel a szári magyarországi németek dalkincse, és azt egy igen igényesen elkészített énekeskönyv segítségével szeretnék megismerni.

Laub János (szerk.): Saarer Liederbuch. Alte Volks- und Kirchenlieder
(Szári énekeskönyv. Régi nép- és egyházi dalok)
Régi német nyelvű egyházi és világi énekek című könyv második, javított, bővített kiadása
Szár : Szár Községért Baráti Kör, 2019.
203. o., ill.
Nyelv: Az előszó és a jelmagyarázat német és magyar, az énekek szövege irdodalmi vagy nyelvjárási német nyelven

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu