Josef Franz Thiel: Fremd – zu Hause. Eine donauschwäbische Kindheit 1932-1947

A könyv borítója

A Bácska területén található Szentfülöp egykor egy Duna-menti svábok lakta település volt, mely ma Bački Gračac néven Szerbiához tartozik. A könyv szerzője is itt született 1932-ben. Művében a településen töltött gyermek- és ifjúkoráról ír. A falut abban az időszakban már nemzetiségi konfliktusok jellemeztek.

 

 

 

 

 

 

 

 

A könyv révén egyrészt megismerhetjük az SS felemelkedését és „önkéntes” toborzásait a Duna-menti svábok soraiból, másrészről pedig a titói Jugoszláviát és annak röviddel a második világháború utáni kisebbségellenes politikáját, melyet szintén a bácskai és bánáti svábok szenvedtek meg a legjobban.

A könyv egy rövid bevezetővel kezdődik, amiben a szerző 20 évvel az internálások katasztrófája után szüleivel elutazik Szentfülöpre, majd a régi házukhoz és annak jól ismert környékére is együtt teszik meg az utat. Az író a látogatás révén támadt gondolatai kapcsán kalauzolja el végül az olvasót a múltba. Thiel visszaemlékszik a hitleri hatalomátvétel előtti „nyugodt” életre. Ez az esemény közvetlenül hatott a falu életére, a következményei pedig jól ismertek: az elűzetés és az internálások. A szerző a meglátásait a mindenáron túlélni akaró ifjú szemén keresztül vázolja. Az értelemmel párosuló erős akarásnak köszönhetően sikerül kiszöknie családjával a koncentrációs táborból. Mint számtalan Duna-menti sváb származású sorstársuk a Magyarországon keresztül Ausztriába tartó menekülést választják. A történet igen izgalmas és jól olvastatja magát. Mindemellett megemlítendő, hogy az író nem minden honfitársát tekinti áldozatnak, hiszen még a Duna-menti svábok közt is voltak bűnösök, akik bizonyos szörnyűségekben aktívan részt vettek.

A szerző könyvére nem tudományos munkaként tekint, mégis igen hasonló annak felépítése. Az oldalak alján lábjegyzetek, az utolsó oldalakon pedig egy kiadós bibliográfia, szószedet, valamint egy helység- és folyónévgyűjtemény segítik az olvasót. A könyv kiegészül még egy nyelvjárási szövegeket tartalmazó CD-vel, melyeket a szerző és Sylvia Schopf olvastak fel.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik szeretnének egy szemtanú közvetítésével a szentfülöpi Duna-menti svábok sorsáról olvasni.

Josef Franz Thiel: Fremd – zu Hause. Eine donauschwäbische Kindheit 1932-1947.
(Idegenként- otthon. Egy Duna-menti német gyermekkor 1932-1947)
Mit einer CD: Probe der Sprache der Filipowaer
(Felvételek szentfülöpi nyelvjárásban – CD melléklet
Wien/ Köln/ Weimar: Böhlau Verlag, 2012.
272 o.
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében. További információ: info@bibliothek.hu