Meinolf Arens – Ortfried Kotzian (Hg.): Zwei Jahrzehnte seit der Wende von 1989. Die Deutschen im östlichen Europa Band 1.

A könyv borítója

1989 nem csak a magas politika, hanem a kisebbségügy számára is fordulópontot jelentett. Az alapjogok kiterjesztésével a nemzetiségek számára is új lehetőségek nyíltak meg, melyeket különböző mértékben használtak ki. Ez a könyv ebből a szempontból vizsgálja a legutóbbi negyedszázadot.

 

 

 

 

 

 

 

A szerkesztők – mindketten a Kelet-Európa témakör elismert szakértői – Magyarországot és Szlovákiát választották kötetük tárgyául. A két állam ugyan számos tekintetben eltér egymástól, de alkalmasak arra, hogy azonos szempontok szerint vizsgálják őket. A kiadvány a regionalitás és a jogi szabályozás kérdéseire összpontosít. A kötet legnagyobb terjedelemben a német kisebbséggel foglalkozik, de nem hagyja figyelmen kívül a többit sem – például a horvátokat valamint a ruszinokat. A két országbéli helyzet részletes leírását további vizsgálódások egészítik ki, azokat számos statisztika támasztja alá.

A könyvet különösen azoknak ajánljuk, akik a lehető legtárgyilagosabb ismertetést szeretnének kapni régiónk nemzetiségügyéről.

Meinolf Arens – Ortfried Kotzian (szerk.): Zwei Jahrzehnte seit der Wende von 1989. Die Deutschen im östlichen Europa Band 1. Entwicklungen bei den Deutschen in Ungarn und der Slowakei. Eine Zwischenbilanz
(Két évtized az 1989-es rendszerváltozás óta. Németek Európa keleti felében 1. kötet. A magyarországi és a szlovákiai németségnél. Áttekintés)
München : INTEREG, 2013.
335 o. : ill.
Nyelv: német