Gonda Gábor: Kitaszítva

A könyv borítója

Gonda Gábor a magyarországi német múlt kutatóinak ifjabb generációjához tartozik. A 2011-ben doktorált történész elsősorban a dél- és nyugat-magyarországi németek második világháborút követő történelmével foglalkozik, amely egyúttal frissen megjelent könyvének témája is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonda négy települést választott például: Bonyhádot, Balfot, Nagynyárádot és Sopront. Mivel ezek sok tekintetben különböznek egymástól, a könyv jóval differenciáltabb képet ad a sorscsapásokról, mint az általános művek. Az ilyen publikációk elképzelhetetlenek az országos szinten történő események bemutatása nélkül: ezúttal sem hiányzik az összmagyarországi folyamatok bemutatása. A könyv a kérdéskör tárgyalása során a településeket azonos szempontok szerint vizsgálja, ami meghatározza a fejezetek felépítését. Időrendi sorrendben kerül feldolgozásra a világháború vége, a szovjetunióbeli kényszermunka, a földreform ill. a kisajátítások, a kitelepülés, továbbá az azt követő betelepítés témája. Ennek során a szerző sem a mikro- sem a makrotörténelmet nem hagyja figyelmen kívül.

Mivel a kiadvány jóval több helytörténeti munkánál, a helybéli olvasókon kívül a szélesebb szakmai közönségnek is ajánljuk.

Gonda Gábor: Kitaszítva. Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948
Pécs : Pécsi Hittudományi Főiskola, 2014.
(Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, XI.)
487 o. : ill.
Nyelv: magyar