Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn (A magyarországi németek története), 1-2. kötet

A könyv borítója

A magyarországi német történelemrõl több összefoglalót is írtak. Sok közülük viszonylag rövid, másokat olyan szerzõk írtak, akik a kérdést csak részben tudták Magyarországon kutatni. Gerhard Seewann 2007 óta tanszékvezetõ a Pécsi Tudományegyetemen, és a téma egyik legelismertebb szakértõje. Új könyve nem csak nagy terjedelme miatt jelentõs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány két vastag kötetben jelent meg. Az elsõ kötet az 1860-ig tartó történelemmel foglalkozik, azaz a kiegyezés elõzményeiig, a második a 2006-ig, azaz csaknem a mai napig tartó idõszakkal. Az elsõ kötet súlypontjai a középkori telepítések, a török kor és az azt követõ idők, a reformkor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a neoabszolutizmus kora. A tények puszta közlése helyett a szerző az intézkedések mögötti indíttatásokat is elmagyarázza, számos szempontból elemzi az eseményeket

A második kötet fejezetei megfelelnek az újabb magyar történelem korszakainak: ezek határozták meg a magyarországi németek történelmét is. A kötet behatóan foglalkozik a kisebbségi jogokkal, a magyarországi németség szervezeteivel és a sorscsapásokkal, amelyeket a népcsoport elszenvedett. A kiadvány távolról sem kíván politizálni, de az utolsó fejezetekben leírt problémák ma is aktuálisak.

Ugyan még friss megjelenés, Seewann műve máris a magyarországi németség alapművei közé tartozik. Akik e nemzetiség történelmével kívánnak foglalkozni, nem kerülhetik meg ezt a művet. 2015-ben jelent meg a kötetek magyar nyelvű fordítása az Argumentum kiadó gondozásában.

Gerhard Seewann: Geschichte der Deutschen in Ungarn (A magyarországi németek története)
1. kötet: A kora középkortól 1860-ig (Vom Frühmittelalter bis 1860)
2. kötet:1860-tól 2006-ig (1860 bis 2006)
Budapest : Argumentum Kiadó, 2015.
449+637 o. : ill.
Nyelv: magyar nyelvű fordítás (ford.Vitári Zsolt)