Schmidt Gabriella, Hetényi Ádám (szerk.): A dunaszekcsői németek

A könyv borítója

Dunaszekcső a Duna nyugati partján fekvő dél-magyarországi település Baja és Mohács között. Folyó menti fekvése miatt már az ókor óta lakott. A 18. században német telepesek érkeztek a területre, azóta ők a helység egyik meghatározó népcsoportja.

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi kisebbségi önkormányzat kiadásában megjelent könyv a dunaszekcsői németségről szól. Nevezhetjük heimatbuchnak is, de kicsit több, mint egy átlagos heimatbuch. Ez a kiadvány témáját tudományos igénnyel dolgozza fel: hét szakdolgozaton alapul, amelyek a dunaszekcsői helyismeret különböző részterületeit dolgozzák fel.

A mű viszonylag kevés helyet szentel a tulajdonképpeni helytörténetnek, a legtöbb fejezet néprajzi tárgyú, természetesen ezekben is szó esik a régebbi korok eseményeiről és szokásairól. Az olvasók megismerkednek a dunaszekcsőiek hétköznapi és ünnepi szokásaival is, ír a könyv a névmagyarosításokról és a helyi nyelvjárás hangtanáról is. A könyv sok képet közöl, melyek közül különösen a számos archív fotó érdekes.

Furcsa módon a német és magyar nyelvű fejezetek nincsenek egymástól elválasztva, ehelyett a páros oldalak német, a páratlanok magyar nyelvűek, de ettől a szépséghibától eltekintve igen szép és informatív kiadványról beszélhetünk, amelyet mindenkinek jó szívvel ajánlunk.

A kötethez DVD tartozik a község életének három epizódját bemutató felvételekkel.

Schmidt Gabriella, Hetényi Ádám (szerk.): Die Seetscher Deutschen = A dunaszekcsői németek
Dunaszekcső : Szekcsői Németek Kisebbségi Önkormányzata, 2011
336 o. : ill.
Nyelv: német-magyar