Thomas Casagrande: Die volksdeutsche SS-Division “Prinz Eugen”

A könyv borítója

Thomas Casagrande könyve a Duna menti sváb történelem egy sötét fejezetét dolgozza fel. A második világháború során bánáti svábokból szervezték meg a “Prinz Eugen” Waffen-SS hadosztályt. A kötet az egység keletkezését és történetét vizsgálja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos megjegyezni, hogy az ajánlás szerint Casagrande családja is érintett volt a történésekben. A szerző nem szűkítette le munkáját a katonai kérdésekre, megvizsgálta, hogyan került sor a hadosztály létrehozására. Teljes fejezetet szentel ez etnikai feszültségekre és a nemzeti összetartozás akkoriban új felfogására. Bemutatja a Duna menti svábok történetét is a betelepítéstől kezdve, hogy az olvasók tisztában legyenek a körülményekkel.

A harmadik fejezet foglalkozik a hadosztály tulajdonképpeni megalakításával és bevetésével. A “Prinz Eugen”-hadosztály önkéntes volt, elsőként Szerbiában vetették be a partizánok ellen. A könyvből megismerhetjük szervezetét és felszereltségét, illetve hogy milyen hadműveletekben vett részt. Az egyik alfejezet címe jól mutatja, valójában milyen eredményt ért el a hadosztály: “A jugoszláviai német kisebbség vége”.

Természetesen a Waffen-SS általánosságban is bemutatásra kerül a kötetben, különös tekintettel a nyugat- és kelet-európai egységek közti különbségekre.

Casagrande a drámai eseményeket történészi objektivitással vizsgálja. A kötet jól mutat be egy olyan történelmi eseményt, melyre nem szívesen emlékszünk vissza. A mű laikusok és kutatók figyelmére egyaránt érdemes.

Thomas Casagrande: Die volksdeutsche SS-Division “Prinz Eugen” Die Banater Schwaben und die nationalsozialistischen Kriegsverbrechen (A “Prinz Eugen” népi német SS-hadosztály. A bánáti svábok és a nemzetiszocialista háborús bűnök)
Frankfurt, New York : Campus, 2003.
368 o.
Nyelv: német