Rainer Bendel, Norbert Spannenberger (szerk.): Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert

a könyv borítója

Ugyan az egyházak a 18. századi Magyarországon jelentős szerepet játszottak a migrációs folyamatokban, eddig csak kevés tanulmány foglalkozott ezzel a témával. Az itt tárgyalt tanulmánykötet igyekszik pótolni ezt a hiányosságot és 17 tanulmányt közöl a kérdéskörről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötetben a betelepülés és az egyházak szerepének számos aspektusát vizsgálják. A felekezeti konfliktusoknak és a vallás miatti vándorlásnak is szentelnek egy-egy tanulmányt, a bánáti templomépítésről és a vándorlás kérdésének irodalmi feldolgozásáról szintén olvashatunk a könyvben. A szerzők között a magyarországi német történelem elismert szakértőit találjuk, például Mathias Beert, Spannenberger Norbertet vagy Klaus J. Loderert.

A kiadványban a történelmi Magyarország szinte valamennyi németek lakta régiójáról találhatók írások. A könyv a Kirche und Gemeinschaft im Karpaten-Donauraum (Egyház és társadalom a kárpáti-dunai térségben) című sorozat első kötete, amelyben valószínűleg még számos értékes kiadvány fog megjelenni.

A könyvet mindazoknak érdemes elolvasni, akik behatóbban foglalkoznak a magyarországi németek történelmével.

Rainer Bendel, Norbert Spannenberger (Hg.): Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert (Az egyházak mint a bevándorlók integrációjának tényezői a Habsburg Birodalom délkeleti részén a 18. században)
Berlin : LIT Verlag, 2010.
(Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum ; 1.)
323 o. ; ill.
Kétnyelvű: német-angol