Kerekes Anna: Az eleki svábok hagyatéka

Egy helytörténeti összeállítás készült Elek város történelmi múltjáról, melyet Kerekes Anna kutatott fel és rendezett sajtó alá. Ezt a több évszázadot felölelő, 2022-ben megjelent kiadványt ajánljuk most olvasóinknak.

Kerekes Annának hét évvel ezelőtt megjelent már egy családtörténeti könyve Megszépítés nélkül – egy sváb család hányattatásai címmel, mely szintén megtalálható könyvtárunk állományában. Az itt bemutatott kötetében tágabb vonatkozásban dolgozta fel ősei történetét. Írásának célja az volt, hogy közérthető nyelven adhasson az elekiek kezébe egy történelmi áttekintést szülőföldjükről. Az amúgy száraz, történészek által írt tények mellett a saját emlékei és tapasztalatai teszik könnyebben emészthetővé a történetet. 

Közel hatszáz oldalon veszi sorra a szerző az ötnemzetiségű város kialakulásához vezető út eseményeit, fontosabb szereplőit. Az áttekintést egészen az alemann törzsektől kezdi, hogy a germánok eredetében nem jártas olvasók is teljesen átfogó képet kaphassanak a svábok történelméről. Majd az első telepesek megjelenésével Elek pusztából való felvirágzásának kezdetéről számol be. A nemzetiségeket, így a románokat, zsidókat, cigányokat, szlovákokat és szerbeket is bemutatja, ír mind az akkori Magyarországon, mind Eleken betöltött szerepükről és jelentőségükről. Az első világháború, illetve a trianoni békeszerződés ismertetése után a málenkij robot és a kitelepítés előzményeiről, jellemzőiről, a hazatérésről, vagy éppen a soha viszont nem látásról olvashatunk. Helyet kapott a könyvben négy eleki család sorsának elbeszélése is. A leleményes kutatómunkának köszönhetően ezeknek a családoknak több generációnyi életútja elevenedik meg előttünk, és ismerhetjük meg nyelvi, öltözködési, táplálkozási és életviteli szokásaikat a 19. és 20. századi embereknek. Olvashatunk még a település építészeti jellegéről is, az utcák és aházak kialakításáról, mindezt archív és mai felvételek illusztrálják. Végezetül pedig az eleki svábok öröksége és annak eltűnése tematizálódik.

A könyvet mindazoknak ajánljuk, akik kiegészítenék történelmi ismereteiket, ugyanis ezen mű nemcsak helytörténeti kiadványként, de kordokumentumként is megállja a helyét. 

Kerekes Anna: Az eleki svábok hagyatéka. Az ötnemzetiségű Elek kialakulása (1724-1944)
Budapest: Személyes Történelem, 2022
598 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu