Schweininger Péter: Sváb világok

Ezen a héten a nemrégiben Heinek Ottó-díjjal kitüntetett fiatal kutató, Schweininger Péter Sváb világok címmel megjelent doktori disszertációját ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Schweininger Péter 1988-ban született Tatabányán. Tizenkét éven át kutatta lakhelye, a vértesi falu, Szár német közösségének 18-19. századi történetét. Munkájának eredményeit doktori disszertációjában foglalta össze, amelyet 2022-ben védett meg az ELTE BTK Modernkori Magyarország Doktori Programjának keretében. Jelenleg történelem és földrajz szakos tanár, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékének egyetemi tanársegédje, illetve az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumának történelem vezetőtanára. Szakmai érdeklődésének középpontjában a helytörténet és a történeti földrajz módszertani kérdései mellett a magyarországi németek új- és jelenkori története áll.

A dolgozat fő témája Szár település népesedési folyamatai a címben jelzett időszakban, azon belül is a helyi viszonyok vizsgálata, illetve a közösség szerkezete. Forrásanyagként elsősorban római katolikus anyakönyveket és egyházi lélekösszeírásokat használt fel. A kutatás tárgyát képező társadalmat alapvetően még a szóbeliség jellemezte, így belső emberi motivációkról nehezebb volt információt szerezni. A források alapján két adatból lehetett tájékozódni: nevekből és számokból. Ezen apró nyomok segítségével próbálta meg feltérképezni néhány szári ember életútját, ugyanis a legtöbb esetben közvetlenül sem a kor emberéről, sem a vizsgált személyről nem maradt fent írás. Schweininger Péter elsődleges célja az volt, hogy ilyen adatok birtokában megismerhető-e a kétszázötven évvel ezelőtt élt száriak gondolkodásmódja, érzelmi világa és tetteik. A több száz oldalnyi anyakönyvi bejegyzésből kiindulva több százezer adatelem gyűlt össze, amelyeket egy terebélyes adatbázisba rendezte. Ezek után bemutatja a népesedési viszonyokat is befolyásoló földrajzi környezetet és a lakosság körében uralkodó társadalmi helyzeteket. Népességtörténeti tendenciákon kimutatható, hogy nem alábecsülendő egy-egy vezető személyiség jelenléte, legyen az földesúr, tanár, plébános vagy bíró, ugyanis személyük akár teljes társadalmi csoportok viselkedését is befolyásolhatta. 

Ajánljuk ezt a kiadványt figyelmükbe, melyben egy vértesi sváb község több száz éves múltjába eddig nem tapasztalt részletességgel merülhet el minden érdeklődő. 

Schweininger Péter: Sváb világok. Népesség és mentalitás Száron, 1729-1848
Budapest : Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 2023
302 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu