Családok a kitelepítések árnyékában

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja alkalmából egy tanulmánykötetet mutatunk be, melyben a kutatók a második világháborút követő események során nem kímélt családok helyzetéről számolnak be.

Az ELTE BTK Néprajzi Intézete ezúttal egy másik perspektívából kívánta megközelíteni a szocialista rendszer diktatórikus döntéseit és annak következményeit, hatásait. A családok oldaláról vizsgálta meg ezt a témát, azaz hogy mi vezetett a kitelepítésekhez Kelet-Közép- Európában, az etnikai és társadalmi csoportok kollektív büntetéséhez, politikai üldözéséhez, illetve a kényszerű lakóhelyelhagyáshoz. A 2021. június 9-11. között „Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Kelet-Európában” című konferencián a hazai történéseken túl az előadók a szomszédos országok (a mai Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország) hasonló történeti eseményeit mutatták be. Ebben a tanulmánykötetben az elhangzott előadások leiratai jelentek meg kiegészülve néhány hasonló tematikájú dolgozattal.

A kötet a háborús évek megtorlásaitól a kilencvenes évekig sorakoztat fel példákat arra, ami a ki- és az áttelepítések, a bűnbakkeresések vagy a világnézeti különbségek nemzeti változataiból felidézhető volt akkor és ma. A tanulmányok középpontjában a kiszolgáltatott helyzetbe került családok, valamint a malenkij robot, az üldöztetések és a megfélemlítések rájuk gyakorolt hatásai állnak. Az események és azok következményei mellett a sorskérdések is foglalkoztatták a kutatókat: mit vittek tovább, mit örökítettek utódaikra a meghurcoltak, és hogyan lehetett ennek kibeszélhetetlenségével megküzdeni az idő múlásával? Az írások társadalomtörténeti forrásokkal és módszerekkel, valamint a családok emlékanyagán, tapasztalásain és élményvilágán keresztül közelítik meg és ábrázolják az eseményeket. A tanulmánykötet célja egy szélesebb kör, az utókor figyelmének ráirányítása a Kárpát-medence népeire, akik etnikumtól, felekezettől, státusztól vagy kulturális örökségtől függetlenül osztoztak az államhatárokon átívelő közös, többnyire tragikus sorsban. 

Az érintett családoknak időt kell szentelniük e traumák feldolgozására, hiszen olykor egy-egy családtag volt az, aki a többiekért küzdött, azok életét akarta megmenteni vagy jobbítani, azonban minden válság és trauma meghatározta a következő nemzedék életét, lehetőségeit és gondolkodását. 

Ajánljuk olvasóinknak ezt a tanulmánykötetet, melyben a kutatók a generációk élményközösségi örökségével, illetve társadalmi és önképével foglalkoznak, valamint próbálják megfogalmazni az egykor kibeszélhetetlent. 

Családok a kitelepítések árnyékában. Tanulmánykötet
Szerkesztette: Bali János, Deáky Zita, Vámos Gabriella
Budapest : ELTE BTK, 2022
468 oldal
Nyelv: magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu