Baji magyar-német tájszótár

Ismét egy különleges gyűjteményt ajánlunk olvasóink figyelmébe, ezúttal Baj község magyar-német nyelvjárási szótárát.

A Baji Német Hagyományőrző Egyesület tagjai azzal a céllal állították össze és adták ki ezt a könyvet, hogy megőrizzék és átörökítsék saját tájszólásukat a fiatalabb nemzedéknek, ezzel is erősítve önazonosság-tudatukat.

Röviden a baji német tájszólásról:
A baji német nyelv nem sváb, hanem bajor tájszólás. A dél-német, a Dunától délre található észak-bajor nyelvjáráshoz tartozik a bajiak majd 300 éve magukkal hozott nyelve, amely mára csaknem kihalt. Ennek a nyelvjárásnak legkeletibb előfordulási területe a történelmi Moson megye, amely ma Győr-Moson-Sopron megye nyugati, és Burgenland észak-keleti részén találhatóEzt a nyelvjárást Bajorországban, Ausztria több tartományában, ill. Magyarország néhány településén sok százezer ember beszéli. Ne szégyelljük mi sem!” – írják a könyv szerkesztői az előszóban.

A kiadvány egy rövid helyesírási ismertető után különböző témák szerint mutatja be a baji németek szókincsét. Ilyenek például a köszönések, az udvariassági kifejezések, a házra, a lakásra, a lakóhelyre vonatkozó szavak, a családi és egyéb kapcsolatok bemutatása, a foglalkozások, az időjárási kifejezések, az ünnepek, az érzések, valamint a vallás. Egy rövid fejezet erejéig pedig verseket, mondókákat és közmondásokat is olvashatunk, melyek lejegyzéséhez a helyiek járultak hozzá saját családi elbeszéléseik felidézésével.

Ezzel a könyvvel a magyarországi német nyelvjárások kedvelőinek és kutatóinak egy információkban gazdag olvasmányt kínálunk, de pedagógia célokra a nemzetiségi iskolák és tanáraik figyelmébe is ajánljuk eme kiadványt.

Baji magyar-német tájszótár. Ungarisches-deutsches Mundartwörterbuch aus Woj
Szerk.: Zách Elemérné, Kovács Gábor
Baj : Baji Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2019
230 olda
Nyelv: magyar, német, baji sváb nyelvjárás

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu