Lieder der Deutschen aus dem östlichen Europa

Eheti könyvajánlónk középpontjában egy olyan könyv áll, melyet a Kelet-Németországba elűzöttek dalaiból állítottak össze.

A második világháború következtében több millió németajkú hagyta el hazáját menekülés, elűzetés vagy kényszeres kitelepítés hatására. Csomagjaikban a legszükségesebb holmik mellett nem vittek magukkal egyebet, csak saját történetüket és dalaikat. Sokak Szászországban lelték meg új hazájukat, de csak 1990 után volt szabad nyilvánosan is foglalkozni múltjukkal és feleleveníteni dalaikat. A helyi kórusok mind a mai napig ezekkel a régi hazáról, annak elvesztéséről, a reményről és a megbékélésről szóló dalokkal igyekeznek bemutatni az ezzel az időszakkal kapcsolatos érzéseket.

Ebben a kötetben összesen százötven, Kelet- és Nyugat-Poroszországból, Pomerániából, Brandenburgból, Sziléziából, Cseh- és Morvaországból, Erdélyből, Besszarábiából, illetve Oroszországból származó dalt és kottát gyűjtöttek össze a szerkesztők, kiegészítve ezeket az adott tájra vonatkozó földrajzi és történelmi leírásokkal. Népdalok és himnuszok, az óhazát és az újhazát dicsérő, összehasonlító énekek, tájakról, élethelyzetekről szóló darabok teszik ki a könyv egészét, melyek közül néhányat dialektusban adtak közre a gyűjtemény összeállítói.

Ajánljuk ezt a kötetet a német népzene kedvelőinek, illetve mindazoknak, akik pedagógiai célzattal merítenének ihletet népismeret-tanórák megtartásához.

Lieder der Deutschen aus dem östlichen Europa (Kelet-európai németek dalai)
Szerk.: Dr. Manfred Hellmund, Ingrid Labuhn, Rosa Wegelin, Dr. Matthias Donath, Dr. Lars-Arne Dannenberg
Königsbrück : Via Regia Verlag, 2020
208 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu