Anna Szepesi: Kindstücher im ungarischen Komitat Baranya

Eheti könyvajánlónk tárgya Szepesi Anna disszertációja a babahordozásról és az arra alkalmas kendőkről.

„A disszertáció a baranyai hagyományos rituális gyermekhordozást, az európai gyermekhordozás kultúrájának egy szegletét vizsgálja kultúrtudományi szempontból. A kutatás középpontjában a Baranya megyei magyarországi német parasztok egykori kelengyetárgya, a hordozókendő áll. A hordozókendő használatának rituál-dinamikai vizsgálata egyrészt ablakot nyit a premodern szüléskultúra középkori elemeket őrző rítusaira, valamint azok 20. századi változásának és feloldódásának folyamatára a gyermekágyas időszak és a gyermekáldás tekintetében. Másrészt tükrözi, hogy a globális gyermekhordozás jelensége a 20-21. században is a rituális dinamikus folyamat része. A 21. századig Baranyában megjelenő reprezentatív gyapjúszövetek és azok versengése az anyagi és kommunikációs emlékezetben a kommunikációs terek közötti kölcsönhatásokat tükrözik, a csoportokon belüli belső megosztottságot jelzik, és végül az etnikai csoportok rövidebb-hosszabb együttélését és a baranyai kultúra hibriditását mutatják.” – olvashatjuk a könyv hátoldalán németül.

Szepesi Anna kutatását a témában a baranyai falvakra szűkítette, így dolgozatában Himesháza, Újpetre, Szűr és Kátoly települések a hordozókendőkkel kapcsolatos szokásait vizsgálta meg. Az interjúkat a falvak hagyományőrző női tagjaival 2009 és 2017 között készítette. Könyve nemcsak a hordozókendő rituális használatáról, hanem azok anépi hagyományokra gyakorolt hatásairól, illetve az egyes falvakra jellemzőkendőanyagokról és szokásokról is szól.

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik a tárgyalt témában érdekeltek, illetve mindenkinek, akik számára fontos, hogy megőrizzük a modern technológia mellett őseink ránk bízott hagyományait, szokásait, és azokat akár vegyítsük korunk újdonságaival is.

Anna Szepesi: Kindstücher im ungarischen Komitat Baranya. Ritualdynamik und kulturelle Kommunikation – Über das rituelle Kindertragen im Zeitalter des ritualisierten Babytragens (Hordozókendő a magyarországi Baranya megyében. Rituális dinamika és kulturális kommunikáció – A rituális gyermekhordozásról a ritualizált babahordozás korában)
Tübingen : Tübingen Library Publishing, 2022
315 oldal
Nyelv: német

Die empfohlenen Bücher sind in der Sammlung der Ungarndeutschen Bibliothek – wenn nichts weiteres Angegeben – nur zur Leihe zugänglich.
Weitere Informationen: info@bibliothek.hu