John C. Swanson: Fassbare Zugehörigkeit

A héten egy történelmi és néprajzi témákkal foglalkozó tanulmánykötetet ajánlunk olvasóink figyelmébe, melyben meglepő adatokat olvashatunk a XIX. és XX. században Magyarországon élt németajkúak mindennapjairól.

A kötet írója, John C. Swanson 1965-ben született és professzor az amerikai University of Tennessee at Chattanooga egyetemen. Közép- és Kelet-Európa modernkori történetével foglalkozik, a kisebbségek, a hovatartozás és a nemzetiséggel kapcsolatos kérdések érdeklik. Dokumentumfilmesként is dolgozott, az egyetemen Közép-Európa, Kelet-Európa, általános európai történelem és történelmi módszerek témakörökben tart kurzusokat. Kutatási területei közé tartozik a XX. századi németség, a németül beszélő magyarok és a sváb kisebbség.

Az amerikai történész könyvében a magyarországi németek XX. századi történetét egy másfajta szemszögből mutatja be. Az identitást a németség példáján keresztül vizsgálja. Azonban nem abból a német perspektívából indul ki, amely a magyarországi németeket kisebbségnek tekinti Magyarországon, és német identitást erőltet rájuk. Éppen ezt a problémát érzékelte számos korábbi, hasonló tanulmányban. Swanson ehelyett a származási helyből, mint az identitás székhelyéből indul ki. Számára ez jelenti a középpontot. Az érdekli, hogyan nézett és néz ki az identitás ezeken a helyeken, és mit értettek és értenek az ottani emberek „német” alatt. Innen ered a könyv címe is: „Fassbare Zugehörigkeit” („Kézzel fogható hovatartozás”). Ahhoz, hogy erre fény derüljön, nem volt elegendő a meglévő kiadványok értékelése. Interjúkat készített Magyarországon és Németországban, hogy minél hitelesebb képet kaphasson. Mivel a vizsgált időszak a XIX. században kezdődik, természetesen nem lehetett olyan embereket találni, akik még személyesen élték át ezt az időszakot. Ezért a XX. században élt etnográfus, Eugen Bonomi által készített interjúkat elemezte. Swanson szintén megvizsgálta az egyházi feljegyzéseket és más történelmi dokumentumokat, kiadványok sokaságát dolgozta fel. Az interjúkat tudatosan beépítette a könyvbe: Minden nagyobb fejezet egy-egy személy és nézeteinek bemutatásával kezdődik. Ez teszi ezt a művet nagyon személyessé.

Ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek, mert végeredményében ez egy könnyen olvasható, izgalmasan megírt kötet, amely megmutatja, mennyire fontos, hogy a magyarországi németek jól ismertnek vélt történetét más szemszögből is megvizsgáljuk.

John C. Swanson: Fassbare Zugehörigkeit. Deutschsein im Ungarn des 20. Jahrhunderts (Kézzel fogható hovatartozás. Németnek lenni a XX. századi Magyarországon)
Regensburg : Verlag Friedrich Pustet, 2020
520 oldal
Nyelv: német

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu