In memoriam Ligeti József

Ezen a héten az In memoriam Ligeti József című daloskönyvet ajánljuk olvasóink figyelmébe, melyet a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Önkormányzat lelkes dalszerető tagjai állítottak össze és „Józsi bácsi” munkásságának emlékére adtak ki 2021-ben.

Ligeti József Szigetszentmártonban született 1925. január 24-én. Családjában a német volt az anyanyelv, és büszkén élték meg mindennapjaikban a nemzetiségi hagyományokat. Negyven évig dolgozott a Csepeli Autógyárban, ám otthon mindig is aktív résztvevője volt a kulturális életnek. Fiatalkorában például a színjátszó csoport tagjaként szerepelt számos darabban. Az 1951-ben megalakult Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Fúvószenekarnak alapító tagja volt, később karnagya is lett. Az Úttörő Fúvós Zenekarban és a férfi kórusban is tevékenykedett, valamint az ő vezetésével alakult meg 1975-ben a Német Nemzetiségi Vegyeskórus. A könyv összeállítása során nem került elő információ arról, hogy honnan erednek zenei ismeretei, de pontos, rendszerezett jegyzeteket, kottákat és kéziratokat hagyott hátra. Éveken át gyűjtötte a dalokat és készített belőlük szólamokat, melyeket a kórustagok mind a mai napig énekelnek. 

A könyvhöz bevezetőt Ligeti József lánya, Ligeti Ilona írt. Családjukban szokás volt vasárnap délutánonként ellátogatni a faluban élő rokonokhoz és az időt beszélgetéssel, halk énekléssel együtt eltölteni. Jelen voltak a nagyszülők és testvéreik is, így egy kisebb énekkarnyi ember gyűlt össze, és mint egy alkalmi kórus énekeltek a saját maguk szórakoztatására. Az első nemzetiségi kórus szintén innen ered, amikor is a családi együttes kazettás magnóra felénekelte ezeket a dalokat. Ez adta az ötletet, hogy az édesapja által összegyűjtött dallamok ne merüljenek feledésbe, és érdemes ezeket megmenteni, továbbadni őket. 

A kórus jelenlegi karnagya, Tősér Dániel oroszlánrészt vállalt a daloskönyvmegjelentetésében, a kották és az énekszövegek precíz összeállításával. Segítségre volt Schreiner Mihályné Erika és Schreiner Mihály is, akik a német és a nyelvjárási szövegek korrektúrájában jelentős szerepet vállaltak. A könyvben hiteles dokumentumok támasztják alá Ligeti József személyéről és munkásságáról szóló részeket, mint például az önéletrajza és az őt méltató korabeli újságcikkek, illetve fotók.

„Józsi bácsi dalgyűjteménye értékes kincsünk, mely az élet minden mozzanatát átszövő érzelemvilágot tár elénk, történeteket mesél, szokásokat, hagyományokat idéz fel az utókornak.” – írja az előszóban Rierpl Erika, a kötet kiadója és a helyi német önkormányzat elnöke. 

Ajánljuk a daloskönyvet, melyet a szigetszentmártoniak kincsként őriznek mindazoknak, akik szintén úgy gondolják, hogy a zene a nemzetiségi identitástudat megőrzésében hatalmas szerepet játszik, és általa a nyelv is tovább él, értéke örökre fennmarad.

In memoriam Ligeti József. Dalok Ligeti József gyűjteményéből. 45 éves a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus.
Kiadó : Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetszentmárton, 2021
160 oldal
Nyelv: német , magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu