Schwäbische Lieder und Sprüche aus Wetschesch

Ezen a héten a nemrég megjelent Schwäbische Lieder und Sprüche aus Wetschesch (Sváb énekek és mondókák Vecsésről) című daloskönyvet ajánljuk olvasóinknak, mely a Kulturverein-Vecsés Egyesület több évtizedes gondos munkájának gyümölcse.

A kötet mindhárom szerzője – Frühwirth Mihály, Fazekasné Gombár Mónika és Osikoviczné Csendes Mária – lelkes hagyományőrző. Gyermekkoruk óta szívvel-lélekkel kötődnek Vecséshez és annak szokásaihoz, illetve a német nyelvhez, melynek továbbadása érdekében hosszú ideje együtt tevékenykednek. A kiadványhoz tartozik egy százöt dalt, archív felvételt, valamint szöveget tartalmazó CD is. Ezeket az 1980-as években felkeresett idős emberek énekelték, illetve mondták fel emlékezetből. Frühwirth Mihály, a Kulturverein alapítója, ekkor kezdett el először foglalkozni a családja és ismerősei régi fényképeivel. A kezdeti érdeklődés komoly tudás utáni vággyá alakult át. Mind a nyelvet és a zenét is igyekezett feleleveníteni és a felvételek készítése által megőrizni az utókornak. Ehhez volt nagy segítsége Fazekasné Gombár Mónika, aki német nyelv- és ének-zene tanárként magára vállalta, hogy a hangfelvételek alapján lejegyzi a kották és a dalok szövegeit. Így az ő régi vágya is teljesült, hogy részt vehetett egy vecsési énekeskönyv kiadásában. Osikoviczné Csendes Mária pedig a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatójaként és a nemzetiségi kórus vezetőjeként, valamint a Szent Kereszt templom kántoraként veszi ki a részét abban, hogy ezek a dalok ne merüljenek feledésbe.

Az előszóban Frühwirth Mihály megemlékezik a hangfelvételek készítőiről és szereplőiről, valamint a folyamatról, miként lett egyre fontosabb számára a múlt feltárása és kutatása, a dalok és szólások gyűjtése. Továbbá azt is megtudhatjuk belőle, hogyan találkozott az egyházi énekekkel, hogyan zajlott a vecsési sváb népdalok lejegyzése nyelvjárásban, valamint a mondókák és történetek gyűjtése. Minderről két nyelven, németül és magyarul is olvashatunk a könyvben. Ezt követően tematikus felbontásban ismerhetjük meg a dalokat, melyeket valaha a faluban énekeltek: kezdve a szerelmes,  vidám, hazafias, vadász- és katonadalokkal egészen a balladákig és egyházi énekekig. A könyv utolsó fejezetében kaptak helyet a szólások, közmondások, imák és helyi történetek. A függelékben pedig archív és mai képeket láthatunk a vecsési kórus életéből. 

Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik a magyarországi német falvak történetei és hagyományai iránt érdeklődnek, valamint szívesen elmerülnek különböző települések zenei, illetve mondókás gyűjteményeiben.

Frühwirth Mihály, Fazekasné Gombár Mónika, Osikoviczné Csendes Mária: Schwäbische Lieder und Sprüche aus Wetschesch. Sváb énekek és mondókák Vecsésről
Kulturverein-Vecsés Egyesület, 2022
129 oldal
Nyelv: német, magyar

Az ajánlóinkban szereplő könyvek (amennyiben nincs más feltüntetve kizárólag kikölcsönzés céljából) megtalálhatók a Magyarországi Németek Könyvtára gyűjteményében.
További információ: info@bibliothek.hu